Debatt

«Mens vi politikere er uenige, peker skolestreikende elever på elefanten i rommet»

Rakel Trondal (Sv) og Torgeir Strøm (Sv) skriver i dette leserinnlegget at Trøndelag må gå foran for å få på plass plaer for hvordan brenning av kull olje og gass skal stanses.

Forfatterne av dette leserinnlegget skriver at de skolestreikende elevene peker på elefanten i rommet når de krever utfasting av kull, olje og gass. Her Oseberg-plattformen i Nordsjøen.  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Debatt

Inspirert av den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg gjennomførte ca. 40.000 norske skoleelever «Skolestreik for klimaet» fredag 22.mars. Den oppvoksende generasjon anklager, og med god grunn, oss politikere for ikke å gjøre nok for å redde verden fra en klimakatastrofe. Forbrenning av fossil energi varmer opp jordkloden og truer ungdommens framtid. Mens vi politikere er uenige om hvilke tiltak som må gjennomføres, peker skolestreikende elever på elefanten i rommet. De krever utfasing av kull, olje og gass.


Norske oljeressurser har vært en viktig bidragsyter til den gode norske velferdsstaten, og til mange viktige arbeidsplasser. Men alt har sin tid, og ny kunnskap krever at store deler av lagrene av kull, olje og gass må forbli liggende der de er. For at Norge og verden skal bli klimavennlig, må  vi gjennom forskning og utvikling omstille våre samfunn til økologisk bærekraftige næringer med mange nye grønne arbeidsplasser, og vår energibruk må basere seg på miljøvennlige fornybare energikilder. Oljelandet Norge må derfor gå i spissen for å få laget en internasjonal og nasjonal utfasingsplan hvor brenning av kull, olje og gass stanses. 


Derfor fremmer Trøndelag SV følgende interpellasjonsforslag til fylkestinget:

Med utgangspunkt i klimatoppmøtet i Paris i 2015, og nyere forskning  på klimaområdet, vil Trøndelag fylkesting anmode Regjeringa og Det norske Storting om å arbeide for en forpliktende internasjonal og nasjonal utfasingsplan hvor brenning av kull, olje og gass stanses. Dette er nødvendig for at våre etterkommere skal kunne oppleve en trygg, fruktbar og livgivende jordklode.


Rakel Trondal, fylkestingsrepresentant for Trøndelag SV

Torgeir Strøm, fylkestingsrepresentant for Trøndelag SV