Debatt

«Rådyre ferjepriser for motorsykkel»

Kurt Haukaas reagerer på prisene for moped og motorsykkel i ferjesambandene Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset.

  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Det har blitt kostbart å reise med moped/motorsykkel på ferja Brekstad-Valset og Flakk – Rørvik. Prisene på disse ferjestrekningene har økt mellom 70 – 100% siden ATB tok over ved siste årsskiftet . Men det var vel egentlig ikke annet å forvente da ATB tok over disse ferjesambandene. Ved henvendelse til Skyttel AS får jeg beskjed om at det er ATB som styrer dette etter at det ble innført brikkebetaling for passering fra siste årsskiftet. På Flakk – Rørvik har det vært brikkebetaling i lang tid, I 2018 og tidligere år kunne det betales med rabattkort på tohjuling/motorsykkel og bil. På Brekstad – Valset var det manuell innkreving tidligere - der også med rabattkort.

Etter at ATB overtok operatøransvaret på disse sambandene fra 1.1.2019 ble det ikke mulig å betale med rabattkort på motorsykkel. Fra dette tidspunktet gies heller ingen rabatt på moped/motorsykkel, selv om innkrevingen av reisen fortsatt innkreves manuelt.

Dette oppleves som lite gjennomtenkt praksis, det oppleves også som diskriminerende mot oss som kjører tohjuling– i tillegg det heller ikke gjennomtenkt sett i miljøperspektiv mht forurensingen  fra en bil kontra en motorisert tohjuling.

Forventer at ATB gjeninnfører tidligere praksis for innkreving av betaling på disse ferjestrekningene av oss som kjører tohjuling, eller at kontantbeløpet for reisen settes på nivå som tidligere, siden det fortsatt innkreves manuelt.

Husk at det er vi stort sett opptar «dødplassen»(der ikke biler får til å parkere) på ferjene.

Kurt H

Les mer: - Det er kun motorsykkel som ikke får rabatt på de nye ferjene.