Debatt

«Bondelaget ønsker ikke at jord, skog, fjell og vann i Norge selges ut til utenlandske interesser som investerings- eller spekulasjonsobjekt»

Fylkesleder Kari Åker i Sør-Trøndelag bondelag svarer på Pensjonistpartiets innlegg om salget av eiendommen Agnetlia i Indre Fosen kommune.

Kartet viser eiendommen Agnetlia. Kun en liten del av eiendommen er drivverdig skog. Indre Fosens høyeste punkt Ytre Skurvhatten ligger også på eiendommen.  

Debatt

Pensjonistpartiets Harald Fagervold spør i et innlegg i Fosna-Folket hva Bondelaget er redde for, under henvisning til saken om fradeling av en skogseiendom på 13.000 dekar fra en landbrukseiendom i Rissa.

  1. Bondelaget ble oppmerksom på saken gjennom et oppslag i Fosna-Folket 30. desember 2018 og 10. mars 2019.
  2. Fylkesmannen ble oppmerksom på sakens karakter etter oppslagene i Fosna-Folket.
  3. En slik deling er imot Jordlovens bestemmelser. Kommunen har foretatt et lovstridig vedtak og det vil kunne overprøves av Fylkesmannen. Dette er Fylkesmannens rolle i vårt demokrati.
  4. Jordloven, odelsloven og konsesjonsloven er lovverk som skal sikre landbruket trygge og forutsigbare rammevilkår i denne og de neste generasjoner.
  5. Lovverket gjelder alle gårdsbruk uten unntak og en eiers relativt kortsiktige økonomiske interesse.
  6. Bondelaget er ikke imot at det kommer inn utenlandske interesser som investerer i jord, fjell, skog og vann i Norge, men da må de bosette seg i kommunen og bidra til kommunens verdiskaping og utvikling.
  7. Bondelaget ønsker ikke at jord, skog, fjell og vann i Norge selges ut til utenlandske interesser som investerings- eller spekulasjonsobjekt. Det er nok eksempler på land der dette har skjedd og der dette føler til en uheldig samfunnsutvikling.
  8. Bondelaget har ikke sagt noe om kjøpesum.
  9. Bondelaget har heller ikke uttalt seg om noen nabo.
  10. Å vil presisere at dette handler ene og alene om en fradelingssak.

Kari Åker

Fylkesleder Sør-Trøndelag bondelag

Les mer: Derfor ønsker han å selge eiendommen.