«Kan kjøperne ta med seg Agnetlia ut av landet? Nei»

Pensjonistpartiets Harald Fagervold mener eier og driver av gården Reins kloster i Rissa bør få selge den 13 000 mål store eiendommen Agnetlia til to amerikanske statsborgere.

Utsikten fra området nordvest for Ytre Skurvhatten og innover mot Agnetlia.   Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Pensjonistpartiet i Indre Fosen har diskutert nevnte sak , og ønsker å uttale:

 1. Reins kloster søker om å få fradele sin eiendom Agnetlia
 2. Agnetlia er på 13.000 mål, noe er skog, mesteparten er fjell og utmark
 3. Agnetlia ligger mer enn tre mil fra Rein.
 4. Gårdens eier sier at han knapt har vært på Agnetlia, etter at han for 19 år siden tok over Reins kloster.
 5. To amerikanere vil betale 6,1 mill kroner for Agnetlia
 6. Reins kloster vil bringe dette beløpet inn i innvesteringer på gården.
 7. Reins kloster er ikke en vanlig gård, og Hans Henrik Hornemann er ikke en vanlig bonde.Gården er en historisk tungvekter, som har huset både konger og kloster. Dette fører til at det er en stor og vernet bygningsmasse, som må vedlikeholdes. Dette krever kapital, men han tenker å pløye de 6,1 mill inn i det fredede gammelfjøset, hvor han vil flytte produksjonen av is og øl, blant annet. Is-produksjonen hans er blitt kåret til «Norges beste is» , to år på rad!              I tillegg produserer Arcus «Reins kloster Akevitt».
 8. I ny-fjøset monterte Hornemann Fosens første melkerobot, som også var en de første i Norge. Fjøset inneholder mer enn 100 dyr.. Hornemann er ikke en A4- bonde, men han står i Bondelaget.
 9. Arealutvalget i kommunen vedtok fradeling.
 10. Bondelaget løftet saken opp til Fylket, som kan overprøve vedtaket.
 11. Hva er Bondelaget, og enkelte partier i Indre Fosen, redde for?

Kan  kjøperne nekte folk adgang til eiendommen? Nei.

Kan kjøperne gjøre noe med eiendommen, som Hornemann ikke kan gjøre i dag? Nei.

Kan kjøperne ta med seg Agnetlia ut av landet? Nei.

Har samfunnet gode lover og regler som regulerer bruk/misbruk av slike eiendommer? Ja.

 1. Bondelaget mener at Agnetlia bør legges til nabogården. Slik denne eiendommen ligger, er det svært langt til «naboen».
 2. Bondelaget sier at kjøpesummen er for høy. 6,1 mill.

Dette er verdien på en enebolig i dag. Ikke mer. Man får her 13.000 mål for verdien av en enebolig.

Indre Fosen Pensjonistparti mener at vi trenger flere som eieren av Reins kloster, flere som tenker nytt og har mot og kraft til å gjennomføre ideene.

Reins kloster har flere på lønningslista si, og vi håper på enda flere.

Pensjonistpartiet i Indre Fosen

Harald Fagervold