Debatt

«Koster like mye som to Åsly-skoler»

Harald Fagervold i Pensjonistpartiet i Indre Fosen kommune er kritisk til byggingen av ny videregående skole i Vanvikan.

Harald Fagervold. 

Debatt

Den nye Videregående skole i Indre Fosen koster like mye som to Åsly-skoler!

Nye Åsly skole ruver, der den ligger godt synlig i Rissa.

Den kostet ca 250 mill.

Den nye planlagte VGs er kalkulert til det dobbelte.

Av dette blir mesteparten belastet fylket, men flere titalls millioner tar kommunen Sjølyst eldresenter, en gave fra Bjørn Lyng, et senter som inneholder basseng og vinkjeller, blir ikke erstattet.

Tenk deg tanken:

Bygg på/puss opp/bygg om Leksvik VGs for 250 mill.

Bygg på /puss opp/bygg om Rissa VGs for 250 mill.

Da vil fylkets utgift blitt som planlagt.

Og kommunens utgift blir 0 (null)!

Og vi redder oss unna eiendomsskatt!

Et innlegg i debatten bør være det som skjer på Kvithylla, med optimisme på skipsverftet og milliardinnvestering i landbasert oppdrett!

Ikke så dumt med en VGS i nærheten, da?

Og som en del av prosessen med å få fart i industrieventyret Leksvik, trengs det en oppdatert VGS også der.

Pensjonistpartiet i Indre Fosen

Harald Fagervold

Leder