«I hvor mange år skal en måtte betale på et slikt prosjekt, uten å få noe igjen for pengene?»

Innbyggere i Fevåg, Hasselvika og vestlige deler av Rissa venter fortsatt på ny og flott vei, skriver Henrik Kløven i dette debattinnlegget.

Bomstasjonen ved Krinsvatn i Indre Fosen. Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Fosenvegenes realisering av veiprosjektet Sund - Bradden og videre til Rørvik, er nå blitt så langdrykt at bompengene vi betaler nå mer ser ut til å bli en rein fiskalavgift.

Spørsmålet er: Er det tillatt med en slik tidshorisont for innkreving av bompenger? I hvor mange år skal en måtte betale på et slikt prosjekt, uten å få noe igjen for pengene?

Mens bilister som benytter nyparsellen Vanvikan/Olsøykrysset har fått en flott vei, venter fortsatt de som bor i Fevåg, Hasselvika og Rissa vest.

LES OGSÅ: Rekordår i Fosen-bommene