«Vi har ei distriktsfiendtlig regjering som nedprioriterer fylkesveger, kollektivtilbud og regionale flyruter»

I fem år har Ørland kommune hatt større utgifter ved lufthavna enn det de har fått i tilskudd til drift av den, skriver Kirsti Leirtrø (Ap) i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Fylket har alltid krevd at staten skal finansiere flyruta Ørland - Gardermoen. Arbeiderpartiet er glad for at også Høyre på fylket ønsker å kjempe for flyrutetilbudet fra Ørland til Gardermoen, men dessverre kommer de vel seint på banen.

Høyre har sittet i regjering i snart 6 år, og ikke vist vilje til å ta sitt ansvar for flyruta. I fem år har Ørland kommune hatt større utgifter ved lufthavna enn det de har fått i tilskudd til drift av den, samtidig har regjeringen innført en flyseteavgift. Flyselskap har lagt ned en rekke rutetilbud rundt om i landet, fordi avgiften ikke gjør det mulig å drive ei flyrute kommersielt lønnsomt.

Nå er anbudsgrunnlaget for utlysning av FOT Sør ferdig, og rutetilbudet er igjen lyst ut uten at Ørland er med. De var heller ikke med som forventet i 2014.

En viktig del av forutsetningene ved å velge Ørland som kampflybase var kommunikasjonen til og fra Ørland for forsvarets viktigste ressurs, de ansatte og deres kompetanse. Flyruta er også et viktig tilbud til annet næringsliv og oss andre som bor i regionen.

Fylkeskommunen bidro i tre år med regionale utviklingsmidler for å finansiere drifta av lufthavna, og laget en utredning sammen med kommunene på Fosen som synliggjorde behovet for ei direkterute til Oslo.

Flyrutetilbudet i distriktet er statens ansvar. Dette har fylkeskommunen påpekt flere ganger. Når kampflybasevedtaket var gjort, ble det av den rød/grønne regjeringa innført et statstilskudd på 3 millioner årlig i påvente av neste anbud på FOT. Dette dekte de faktiske utgiftene for drifta av lufthavna, men det var også helt nødvendig å få staten til å gi tilskudd til selve flyruta. Dette skulle skje i 2014 ved å innlemme tilbudet i statens kjøp av flyruter, såkalt FOT.

Etter regjeringsskiftet ble tilskuddet Ørland redusert til ca 2 mill årlig, samtidig som kravene til bemanning, og sikkerhet har økt, slik at kommunens andel av kostnader til drift av lufthavn de siste årene beløper seg til vel 4 millioner årlig.

Trøndelag fylkeskommune var vertskap for Stortingets transportkomité høsten 2018, og valgte Ørland som et av besøksstedene. Blant annet nettopp for å få synliggjort behovet for fullfinansiering av Ørland Lufthavn og flyruta. Arbeiderpartiet har både for 2017 og 2018 fremmet forslag  i stortinget om at staten skal ta fullt ansvar for en statlig oppgave som et flytilbud fra Ørland faktisk er.

Og for 2019 foreslo vi følgende:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet foreslår å øke tilskuddene med 15 mill. kroner, slik at posten blir på 46 mill. kroner. Disse midlene fordeles med en økning på 3 mill. kroner til Ørland lufthavn.

Videre mener disse medlemmer at ved overføringen av ansvaret for tilskudd til ikke-statlige flyplasser til fylkeskommunene skal staten styrke fylkeskommunenes økonomi slik at de er i stand til å håndtere oppgavene. 

Dette ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene, og samtlige oppgaver som i 2020 skal overføres til fylket er økonomisk nedskalert. Det vil si at om flyruta skal kunne bestå, så må regjeringspartiene endre holdning.

Fra 2020 skal fylket ta over både statens kjøp av flyruter og tilskuddsordningen ved Ørland Lufthavn. Da bør den være fullfinansiert.Dessverre ser det ut til at fylkeskommunen må overta et rutenett, og et behov for flytilbud i distriktet uten fullfinansiering, og som skal konkurrere med fylkesveiutbygging, og annet kollektivtilbud

Vi har ei distriktsfiendtlig regjering som nedprioriterer fylkesveger, kollektivtilbud og regionale flyruter til fordel for skattelette til de som har mest fra før.Da er det på høy tid at også Høyre i fylket og i distriktskommunene våre protesterer.

Vi i opposisjonen har følt oss veldig alene i denne kampen.