Debatt

«Dette vil være attraktive boligtomter»

Mangeårig Leksvik-ordfører Ingvar Sæther (Sp) mener solvendte boligtomter mellom Vanvikan og Stadsbygd samt et nytt industriområde sørvest for Leksvik sentrum kan være med på å lokke flere til å bosette seg i Indre Fosen kommune.

Utsikten utover Trondheimsfjorden fra Vemundstad. Ingvar Sæther mener flere boligtomter mellom Vemundstad og Vanvikan vil være attraktive boplasser i Indre Fosen kommune.  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Til styrene for Indre Fosen Arbeiderpari. Indre Fosen Høyre og Indre Fosen Senterparti.

Om ikke lenge skal det velges medlemmer til det nye kommunestyret for Indre Fosen.

Hvilke arbeidsprogrammer og strategier for de politiske partiene  kommunestyrene skal få å forholde seg til blir spennende.

Det sittende kommunestyret har allerede mange gode intensjoner å forholde seg til, og har også fattet vedtatt om flere store og viktige utbygginger. Alminnelige samtaler å høre blant folk er hvordan nykommunen skal skaffe økte inntekter slik at de flotte bygninger som bygges kan tas i bruk.

Vanlige svar fra politikere som gis er ved økt innflytting og ved økte antall arbeidsplasser.

Men det faktiske forhold som skjer er imidlertid det motsatte.

I tidligere Leksvik kommune har befolkningen gått litt ned hvert år i 30 år, og antall arbeidsplasser blitt redusert med flere hundre.

Iflg Fosna-Folket forleden fortsetter nedgangen av befolkningen for Indre Fosen med et betydelig antall siste året. Dette er jo rett og slett dramatisk, og vil selvfølgelig ha store negative følger for budsjettet. Når utgiften også øker, spesielt som følge av nye store investeringer og økte rentekostnader, blir det ekstra spennende å se hvordan våre politikere vil løse dette.

Hvis man er enig i at befolkningsvekst er ønskelig kan det etter min mening best løses ved at det reguleres inn solvendte boligtomter fra Lindgjerdet i Vanvikan og vestover til til Vemundstad på Stadsbygd.  Dette vil være attraktive boligtomter for tusener arbeidsplasser som er og blir etablert i Brattøraområdet. Båthavna i Vanvikan må selvfølgelig tilpasses slik at hurtigbåten kan gå hver dag selv om det er en liten østavindkuling.

Det beste potensiale for å kunne skape nye arbeidsplasser i Indre Fosen i dag tror jeg er å lage industritomt med djupvannskai i området mellom Tømmerdal og Yttergrande. Ved å flytte fylkesvei 755 finner man fjellmasser her etter ønsket behov.

Fra presseomtale forleden ser vi at ordføreren på Verdal arbeider med erverv og etablering av flere hundre mål industritomter, og at sjefen for Verdal Næringsforum arbeider med etablering av en næringsklynge. Hun sier også at slik klynge ikke skal gjelde bare for Verdal, men også for omkringliggende områder.

Ei industritomt i det forannevnte området i Leksvik vil bli liggende strategisk til mellom de fantastiske industristedene Thamshamn og Verdalsøra .

Dette behøver selvfølgelig ikke være den eneste og beste løsning på spørsmålet om å skape økte inntekter for kommunen.

Men det skaper bare økt interesse for å se hva dere som politiske ansvarlige mener er det beste, og som dere vil gå inn for. Poenget er jo at man skal finne de mest positive muligheter som er realiserbare. Kanskje kan en tiltakssjef direkte underlagt ordfører være et godt alternativ.

Lykke til!                                                         

Ingvar Sæther