Debatt

«Ja, i likhet med mange fra Vanvikan så mener jeg at dette er et dårlig valg av tomt»

Kåre Trøen skriver i dette leserinnlegget om byggingen av ny videregående skole på havna i Vanvikan.

Den nye videregående skolen skal etter planen bygges er på havna i Vanvikan. Den er planlagt ferdig til skolestart i 2022.  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Vanvikan og Videregående skole igjen.

Ja, jeg innrømmer at jeg er en dårlig taper og da jeg stemte for kommunesammenslåingen så var jeg oppmerksom på punktet om videregående skole. Men jeg visste også at dette var det fylkespolitikerne som skulle bestemme og la derfor ikke avgjørende vekt på dette punktet og det angrer jeg selvsagt på nå i likhet med alle andre som synes det er katastrofalt at Rissa videregående skole skal forsvinne fra Rissa sentrum.  Sentrale politikere fra Rissa drev faktisk lobbyvirksomhet inn mot sine partifeller på fylket for å få oppfylt punktet i intensjonsavtalen og er da direkte skyld i at RVG blir lagt ned. 

I tillegg bevilget man 38 millioner til formålet med subsidiering av tomt og utkjøp av de gamle skolebygningene.  Man «kjøpte» på den måten representantene i Fylkestinget slik at de skulle velge Vanvikan som sted for skolen.  Jeg vet at mange av representantene var i tvil om dette var riktig bl.a. ut fra kostnaden dette ville medføre i forhold til å beholde eksisterende skoler som nettopp var påkostet 20-30 millioner.  Man kan jo spørre seg om hvilken økonomistyring som praktiseres på fylkesnivå når man tenker å overdra disse byggene for 10 mill. hver etter å ha påkostet skolene 3 ganger så mye. Kanskje Fylkesmannen bør ta et kritisk blikk på en slik bruk av skattebetalernes penger.

Ibsen sier det slik i «En Folkefiende»: Flertallet får alltid rett, men har ikke alltid rett.. 

Noen stemte for forslaget ut fra punkt 7 i vedtaket som innebærer at byggingen på tomta som er valgt ikke skal iverksettes før det foreligger endelige kostnadsoverslag våren 2020.  Dette tror jeg mange har glemt da det virker som planleggingen er kommet langt og utfylling av tomt begynner lenge før dette tidspunktet?  På direkte spørsmål til de som godkjenner byggesaker i kommunen, ble det bekreftet at man allerede nå tar hensyn til 100-årsperspetivet ved bygging i strandsonen.  Dvs. at man må ta hensyn til en havstigning på minst 1 meter og dette gjelder vel også dette bygget?  Hvor langt ut man skal foreta utfylling har ikke jeg studert. Jeg ser bare av sjøkart at det går fort ned mot dybder på 40m og enda litt lenger ut til 70 meter utenfor dette området.  Man erfarer jo at til og med ekspertene tar feil med hensyn til stabilitet på sjøgrunn som f.eks. det som skjedde i Leksvik.  Når det bygges på slik utfylt masse er det også kjent at bygningen vil synke med noen cm i årene etter oppføring.  Dersom deler av bygget da står på fast gammel grunn og noe på utfylt masse så må det vel være fare for sprekkdannelse både i gulv og vegger?

Ja, i likhet med mange fra Vanvikan så mener jeg at dette er et dårlig valg av tomt og det verste synes jeg er at eldreboligen, som ligger så flott til, må fjernes.   Man kan ikke tro at det er fornuftige folk som går inn for dette.

Vedkommende som sitter med ansvar for kommunens økonomi bekrefter til meg at prosjektet kan stoppes dersom kostnaden blir for høy.  Men hvor går smertegrensen?  Fylkeskommunen har vel heller ikke en Sareptas krukke å ta av? 

Men min største bekymring er at denne skolen blir lagt til et sted som ikke har tilstrekkelig infrastruktur i umiddelbar nærhet og heller ikke vil få det for det er det ikke plass til.  For at en skole skal være attraktiv for elever og lærere så må det finnes visse sentrumsfunksjoner og tilbud av ulike slag i umiddelbar nærhet.  Jfr. i Åfjord så ligger skolen i Åfjord sentrum og ikke på Refsnes, Fosen Videregående ligger i Bjugn sentrum og ikke i Lysøysund.  Jeg kan ikke komme på noe unntak fra dette prinsippet.  Stedet som en slik skole skal ligge bør være så attraktiv at en lærerfamilie kanskje velger å bosette seg her.  Argumentet med at lærere lett kan pendle fra Trondheim med hurtigbåt er derfor et dårlig argument for plasseringen.  Hvor går skattepengene da og vi mangler vel innbyggere i den nye kommunen?  Og hvor mange sjøsyke elever tror man kommer over fjorden? Veldig få spør du meg.

Elever på Åsly har uten min påvirkning sagt til meg at de i hvert fall ikke skal gå på videregående skole i Vanvikan.  Dersom Rissa blir lagt ned så er Trondheim et naturlig valg.  Det er som kjent fritt skolevalg.  Når man etablerer en ny bedrift så gjennomfører man en markedsundersøkelse.  Plasseringen her er politikerstyrt.

Det er valg til høsten.  Dersom det fortsatt er mulig å reversere vedtaket om nedleggelse av Rissa Videregående skole, så vil min stemme gå til et parti som går inn for å redde skolen og det er vel så langt bare Pensjonistpartiet som har flagget dette.  Da kan man konsentrere seg om det som er kommunens oppgaver f.eks. å bygge ny barneskole bl.a. på Stadsbygd.  Da har jeg sagt min mening om denne saken og jeg vet jeg har mange med meg.  Veldig synd at dette ble med i intensjonsavtalen og nå er med på å splitte innbyggerne i den nye kommunen.  Jeg er null interessert i hva den nye skolen skal inneholde og navnet kan være hva som helst for meg.

Kåre Trøen