Debatt

«Er det nødvendig å ta ytterligere egenandel for beboerne på helse- og velferdssentrene?»

Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen har skrevet dette leserinnlegget om egenandel for beboerne på helse- og velferdssentrene.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Debatt

Når du havner på sykehjem så betaler brukeren vanligvis 75 % av inntektene inntil folketrygdens grunnbeløp.
Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betaler man inntil 85 %.

Betalingens størrelse begrenses slik at man skal ha igjen minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp samt fribeløpet til eget forbruk på kr. 7800.-.

Maksimalpris for sykehjemsopphold settes til kr. 43409,- pr. måned for 2017.

Er det da nødvendig å ta betalt for nesten hver underholdning som gjøres på sykehjemmet hvor frivillige og pårørende ofte hjelper til.

I dag kreves det inn et lite beløp for hver underholdning som gjøres på sykehjemmet og dette må klareres med den enkelte beboer gjennom ofte deres pårørende.
Dette vil skape en del unødvendig arbeide for de ansatte gjennom året når man skal kreve inn pengene samt kontrollvirksomhet på når den enkelte har vært nede på underholdningen.

Det er et faktum at noen ønsker å være med på alle aktivitetene, mens andre ikke er i stand til dette. Penger skal i hvert fall ikke være tema for at alle brukerne skal ha samme mulighet til å bli med på felles aktiviteter.

Jeg holder aktivitetene i regi av den kulturelle spaserstokken utenom mitt spørsmål.

Jeg har tatt opp dette skriftlig med Eldreminister Åse Michaelsen som lovte å følge opp saken.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting