Debatt

«En drøm går i oppfyllelse»

Guro Kjersheim Skogen, styrer ved Læringsverkstedet Ervika, har skrevet dette leserinnlegget om barnehagens nye samiske gamme.
Debatt

Læringsverkstedet Ervika naturbarnehage har hatt en drøm om å få til å sette opp en gamme som på samisk heter gäetie. Denne drømmen har vi hatt helt siden vi ble med på fylkesmannen in opplæring om den samiske kulturen og tradisjonen. I 2017 søkte vi prosjektmidler til sametinget og det ble en gledelig overraskelse når vi fikk beskjed om at vi fikk midler til å sette opp gammen vår.

Det ble Sami House som fikk oppdraget fra oss, gammen ble bygd i Tana og fraktet til oss i vakre Ervika. Gammen er 12kvm, har ovn som gir oss varme og som vi kan lage mat på. Med en god gjeng dugnadsarbeidere og store maskiner, fikk vi løftet den opp i Risarhaugen. Etterfulgt av et par dager med dugnadsarbeid fra ansatte fikk vi kledd den, malt den, slik at gammen var klar til bruk.

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna kan bli kjent med mangfoldet i egen og andres kultur, og at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for hele det samiske mangfoldet. Med den opplæringen vi har fått fra fylkesmannen, foredrag og med denne gammen føler vi at vi har alle muligheter til å gi barna i barnehagen vår innsikt i samisk kultur og tradisjoner.

 

Mandag 04.02 hadde barnehagen storslått åpning av vår gäetie. Barna joiket og ansatte har fortalt og dramatisert et samisk sagn. Det var en utrolig fin stund med stor fellesskapsfølelse for både liten og stor. Vi er veldig takknemlig for den økonomiske støtten vi fikk og over å ha fått til drømmen vår til å gå i oppfyllelse.  Nå gleder vi oss til vi skal bruke den til å formidle den samiske kulturen og tradisjonen videre. Neste prosjekt er allerede under planlegging med opparbeiding av området rundt gammen.

Vi vil også si takk til Bjugn kommune for gaven vi fikk under åpningen. Hvis noen ønsker å komme på besøk, er det bare å ta kontakt med styrer Guro Kjersheim Skogen.

Guro Kjersheim Skogen, styrer ved Læringsverkstedet Ervika