Debatt

«Nå er det altså slutt. Kobbernettet er vedtatt lagt ned fra 2025»

Daglig leder Per-Arne Sæther i Rissa kraftlag har skrevet dette leserinnlegget om fiberutbygging på Fosen.

Per-Arne Sæther. 

Debatt

Nå er det blitt kjent at Telenor legger ned sitt kobbernett. Det som frem til nå har bragt telefon og etter hvert internett inn i de tusen hjem. Nå er det altså slutt. Kobbernettet er vedtatt lagt ned fra 2025, og slik vi har forstått det er det mange som allerede nå opplever at man ikke får reparert ødelagte telefonledninger eller lagt inn i nye hus.

Derfor er det ekstra bra at Rissa Kraftlag starta å bygge ut fiber på Fosen i 2008. Først i Rissa og siden på flere plasser på hele Fosen. Dette er fremtidens digitale motorvei, hvor det går i lysets hastighet med tilnærmet ubegrenset kapasitet. Behovet for nettfart og nettkapasitet øker nær sagt dag for dag. «Alle» tjenester foregår nå digitalt, og alt peker i retning av at det blir mer og mer bruk av digitale tjenester.

I motsetning til utbyggingen av kobbernettet i datidens Televerket så foregår all utbygging av fiberbredbånd av aktører som Rissa Kraftlag og andre. Heldigvis for Fosen har vi mange fremoverlente kommuner som har vært dyktige til å få tak i offentlige tilskudd i tillegg til egne midler, slik at det også kan bygges fiber utenom de mest tettbebygde områdene. For at vi skal kunne nå ut til alle med et slikt tilbud er det også veldig viktig at det er lokalt engasjement, slik at vi i fellesskap kan bygge ut for fremtiden i alle deler på Fosen.

Å bygge Fiberbredbånd er en omfattende jobb og en langsiktig investering. Vi har kommet godt i gang og har nå oppunder 15 prosjekter, store som små, under arbeid. Der det er lokalt engasjement finner vi ofte en løsning. Vi får gode tilbakemeldinger på at Fiberbredbånd bidrar til næringsutvikling og øker bolysten i distriktet og at vi på den måten kan unngå et digitalt klasseskille mellom bygd og by.

Vi tror på en digital fremtid og vi bidrar i den.

Per-Arne Sæther