Debatt

«Man kan mene hva man vil om beliggenheten, men valget er tatt, og det må man forholde seg til»

Frøydis Aksnes skriver i dette leserinnlegget om videregående skole i Vanvikan og plasseringen av ny barnehage i bygda.

Frøydis Aksnes mener folk må forholde seg til at politikerne har vedtatt å bygge nyskolen på havna i Vanvikan.  Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Debatt

Vanvikan er et gammelt sted som har vært en gjennomfartsåre til alle tider, også nevnt i Snorre.  I dag er det litt mer enn det, et tettsted med god kommunikasjon til Trondheim. Ser man på bilder fra 1920 viser det de 4 gårdene Utistu, Bortistu, Monstu og Klostre, samt kirka og havna. Ser man fra samme sted i 1955 er det samme bildet, men noen flere hus. I dag når du kommer til Vanvikan ser du også det samme men mye mer bebyggelse. Dette bildet er viktig å ta vare på, også 100 år etter, det er sjelen i bygda. Men, ser man bare på havna, er det forskjell. Den har utviklet seg i tråd med tiden.  Det er nå bestemt at det skal bygges ny vgs på havneområdet.

For Vanvikan sin del er det positivt. Man kan mene hva man vil om beliggenheten, men valget er tatt, og det  må man forholde seg til.  Bygda trenger en "ny start" og med en vgs vil det tilføre mer aktivitet. Det ser jo ut til, hvis man leser i Fosna-Folket, at Vanvikbyggen er i mot plassering av vgs på havna. Det er ikke det inntrykket jeg har. Men har ingen problemer med å forstå at mange synes det er trist å miste Sjølyst. Et fantastisk sted for de eldre med god beliggenhet ved sjøen.

Nå ser det jo ut til at det løser seg for beboerne, og det gode med litt motstand, er jo ofte at det blir en bedre behandling av problemområder. Mange er redd for å få en stor kloss på havna. Med tanke på størrelsen, kan jo skolen bygges uten en stor aula, noe som vil spare både areal og byggeutgifter. Klarer de å gå til idrettshallen flere ganger i uka, klarer de nok også å gå til samfunnshuset de gangene det er nødvendig.  Der er det plass nok. Så i et avisutklipp at det i slutten på 60-årene var advart mot trafikkaos på havna. Men det ble ikke noe av. Det er vel ofte slik at mange bekymringer har man hatt, men få har det blitt noe av. Og er det noe jeg er sikker på, er at det vil bli tatt skikkelig grep om  trafikkavviklingen, både for gående og bilister.

Vgs vil bety mye for oss, men i arealplanen er også plassering av ny barnehage tema. Her er jeg uenig med kommunen. Vi vet i dag ikke hva som skjer av vekst framover, og da er det lite framtidsrettet å bygge den midt i sentrum, mellom alle gang- og bilveiene. Den bør til Arnfjæra. Der er det flott for ungene å være, og man må da kunne si at det er sentrumsnært. En ting som er sikkert, er at bor du på bygda, bruker du bil.

Er ikke mange som i dag går med barna til barnehagen. Jeg gjorde det selv, men har ikke tatt nevneverdig skade av det. Så vidt jeg vet. Til og med de som bor i selve Vanvikan bruker bil, er ikke vanskelig å se det når man går forbi barnehagene om morgenen. Arnfjære er jo også det de ansatte ønsker. At det koster, ja, men vil det ikke være fornuftig å vente med å utnytte de resterende arealene ved havna  i påvente av andre bygg det blir behov for framover. Arealplanen ligger der, men det er jo ikke noe øyeblikkelig behov for nedbygging av resterende areal. Med tanke på vgs og barnehage er det kanskje greit med en pustepause. 

Det er jo helt normalt,  når utvikling og endringer skjer, vil det komme motstand. "Det er så trivelig slik som det er". Ja, men vil det føre til at flere vil bosette seg?  Skal distriktene leve, må vi også tørre å tenke nytt. Og jeg tenker også at det som er bra for Vanvikan, også er bra for resten av kommunen. Jeg vil gi honnør til politikerne som faktisk tør å se fram i tid. Det er jo dit vi skal, ikke tilbake. Så får vi heller holde de i øra slik at bildet av Vanvikan fortsatt blir gårdene, kirka og havna.

Frøydis Aksnes