Debatt

«I mangel på gode argumenter er det ofte lite lurt å karakterisere andres argumenter som løgn og propaganda»

Halvor Schanche reagerer i dette leserinnlegget på fylkespolitiker Tommy Reinås sine innlegg i ulvedebatten.

Demonstranter i Oslo tidligere i år.  Foto: NTB/Scanpix

Debatt

I flere aviser fortsetter Tommy Reinås sitt forsvar for ulvens berettigelse i norsk fauna, og han avfeier all motstand fra berørte bygdefolk som grunnløs.

Som politiker er det selvsagt hans klare rett å argumentere for sitt syn.  Men hans måte å belære andre på, som ofte har en annen kunnskap, og ofte basert på egen erfaring, kan være krevende.

I mangel på gode argumenter er det ofte lite lurt å karakterisere andres argumenter som løgn og propaganda.

Han gjør et stort nummer av at undertegnede, i et tidligere innlegg underbygget kunnskapen om gjeninnføring av ulv til Norge.  Dette avfeier han som grunnløse konspirasjonsteorier som er tilbakevist flere ganger.

Uten å gå noe videre i diskusjonen om hvem som heier mest på ulven, vil jeg anmode Reinås om å lese seg litt opp på «Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976-2001». Men jeg antar vel at han anser Lars Toveruds bok om emnet som konspirasjonsteori, selv om de personer, 40 år etter står frem og innrømmer hva de var med på.  Den anerkjente ulveforskeren, Petter Wabakken uttalte at internasjonale fagzoologer mente en kort periode at ulven var totalt utryddet i Norge, og de ble derfor overrasket da det på ettersommeren i 1976, ble meldt om en ulveflokk og et lit valpekull i Trysil.

Den videre bestandsutviklingen for ulv i Skandinavia er som følger:

År                Ant. valpekull                Totalbestand              Referanse

1979-82              0                                 3-5                        Wabakken m. fl.

1983                   1                                 9                           Wabakken m. fl

1991                   2                                 17                         Wabakken m. fl

1996                   3                                 49                         Wabakken m. fl

1997                   6                                 61                         Wabakken m. fl

2000                  10                                92                         Wabakken m. fl

2005                  15                               151                        Wabakken m. fl

2007                  19                               188                        Wabakken m. fl

2008                  27                               230                        Wabakken m. fl

2010                  31                               310                        Wabakken m. fl

2013                  40                               400                        Wabakken m. fl

Den dokumenteret ulvebestand i Skandinavia  har altså i løpet av den kort tiden, 1979-2013 økt fra 3-5 til 400 dyr, og antall valpekull fra 0 til 40.

Det er vel ikke så rart  at det er blitt stilt spørsmål, men på tross av de  mange bekymringsmeldinger og dokumentasjoner har Økokrim, som ellers er meget ivrig når det gjelder faunakriminalitet, ikke vist den samme viljen til å ville vite noe som helst om utsatt ulv og hybrider som tidvis har oppholdt seg i Hedmark, Østfold og Akershus.

Halvor Schanche