Debatt

«Man sparer ikke mer enn omtrent 5 minutter ved å kjøre 80 km i timen i forhold til 70 km i timen»

Jenny Rolness i Dyrenes Rett oppfordrer i dette leserinnlegget folk om å være oppmerksomme i trafikken.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Kristine Parecka, Lauvøya

Debatt

Farten dreper.  Hver time på dagen blir mange dyr lemlestet og drept i trafikken.  Årlig blir omkring 6000 hjortedyr skadet eller drept på veier og jernbaner.  Ved å senke farten med bare 10 km i timen halveres antall ulykker.

Sammenhengen mellom fart og antall elgpåkjørsler ble undersøkt i Sverige av Seiler (2005). En fartsreduksjon på 2 km i timen fører ifølge undersøkelsen til en reduksjon av antall ulykker på 15 prosent, og en fartsreduksjon på 10 km i timen fører til en reduksjon av antall ulykker på 56 prosent.

Særlig i tida rundt solnedgang og soloppgang er det stor fare for kollisjoner med hjortedyr.  Hver dag smeller det mange steder i landet, og dyr ligger igjen i veibana i store lidelser eller rømmer til skogs med skadene sine.  Mørketallene er store - mange dyr blir ikke funnet under ettersøk og mange bilførere melder heller ikke fra.  

Man sparer ikke mer enn omtrent 5 minutter ved å kjøre 80 km i timen i forhold til 70 km i timen.  De fem minuttene er ikke verdt den høye risikoen for sammenstøt med ville dyr, med de alvorlige konsekvensene det kan få for dyr og mennesker.  Vis hensyn og senk farten - det sparer mange liv og mye lidelse.   

Jenny Rolness

Dyrenes Rett