Debatt:

«Jeg har følgende forslag til der skiltene bør settes opp»

Kurt H. vil ha flere skilt om viltfare langs veiene i Ørland og Bjugn.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB/Scanpix

Debatt

I så si hvert eneste utgave av Fosna-Folket står det notiser om påkjørte rådyr i ytre deler av fosen. Og iflg uttalelser fra et medlem i ettersøksgruppen i Bjugn – Jan Inge Standal er flertallet av bilførere fra andre distrikt, som står for mesteparten av påkjørslene.

Dette betyr at vi som er bilførere som bor lokalt i ytre strøk vet av de faste plassene dyrene krysser veien. Vi har en rimelig god skilting med elgskilt på de faste tråkk der elgen har sine trekkruter. Rådyrene følger bare unntaksvis disse elgtråkkene.

Storfosna har en stor rådyrbestand, og allerede når vi kjører i land fra ferja der, blir vi påminnet om øyas store rådyrbestand med et godt synlig fareskilt med flg undertekst: Stor rådyrbestand.

Med den store bestanden av rådyr vi har fått i de senere år, og spesielt i de ytre deler av fosen bør flere tilsvarende skilt settes opp – spesielt som informasjon til utenbygds bilførere.

Jeg har følgende forslag til der skiltene bør settes opp: I Botngård like etter veikryssene som tar av ut til Oksvoll/Vallersund, samt til Lysøysund. Mot Brekstad settes de opp etter rundkjøringa i Botngård. Tilsvarende skilting i Åfjord -etter sentrum mot Roan og til Stokksund.

Det gjør heller ikke noe at det kommer opp tilsvarende skilting om Stor Hjortebestand  ved Kottengsvatnet( Torsidalen) og på Elveng i Bjugn Kommune. All skilting jeg foreslår bør også ha en undertekst – kjør forsiktig.

Så får vi se om dette forslaget kan hjelpe til med å forhindre alle disse påkjørslene – noe vi i gjøre.

Kurt H.