«Det virker som det er politisk enighet om å rasere området nede ved sjøen»

Spar havna i Vanvikan, skriver Harald Andresen i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Audun Kopperud

Debatt

Nå er kommuneplan for Vanvikan lagt ut på høring med svarfrist 31. jan. Planen er ganske omfattende og inneholder dokumenter på i overkant av 300 sider. Det virker som det er politisk enighet om å rasere området nede ved sjøen, på tross av stor motstand blant folk flest.

Folk er rett og slett fortvilet, beboerne på Sjølyst ikke minst som regner med å bli sendt ut av bygda. Vi kan tenke oss hvilken belastning dette innebærer for eldre mennesker. Her er det nok mer enn Sjølyst som vil gå med. Hele området ved havna vil bli berørt, der er rett og slett en tragedie for bygda. En stor tragedie. Det er og å frykte at det undervegs i planene vil bli behov for utvidelse av tiltenkt areal, og at enda flere eiendommer kommer i fare for å bli berørt. Det har vist seg tidligere i lignende saker, så det bør ikke overraske. Det er forståelig at folk frykter for framtida.

En videregående skole er svært arealkrevende, bare oppstillingsplass for busser og parkeringsplass krever et stort areal. Mye annen infrastruktur følger og i kjølvannet av en slik institusjon, det blir rett og slett for trangt. Vi har da plass nok i Norge uten at vi skal behøve å rasere eksisterende bebyggelse hver gang noe nytt skal bygges.

Området nord-nordvest for Vollakrysset egner seg utmerket for videregående skole – ja, også sammen med folkeskole og barnehage. Her er områder nok, her kan Vanvikan vokse i årene som kommer. Sentralt for busser til/fra Stadsbygd og Rissa er det også. Satsing på hurtigbåten er heller tvilsomt.

Nå må politikerne ta til vettet – for å si det rett ut. Det er sørgelig dersom så ikke skjer, og at miljøet nede ved havna ødelegger. Uten for store inngrep er det mulig å lage en sjøgate med små butikker og kafeer nede ved havneområdet. Jeg er ingen arealplanlegger, men ser det lett for meg hvordan det kan bli. Her er det muligheter til å skape et fint miljø ved sjøen.

Dette er en alvorlig sak som gjelder Vanvikan sin framtid. Siden motstanden mot planene er så stor, så bør saken bli en valgkampsak – politikerne må si klinkende klart fra hvor de ønsker den nye videregående skolen plassert før valget. Saken engasjerer svært mange, de ønsker ikke havneområdet rasert. De ønsker trygghet for sine eldre på Sjølyst, og de frykter trafikken nede ved sjøen som en slik institusjon fører med seg.

Min henstilling til politikerne blir: La Vanvikan vokse der det er arealer nok.

Spar havneområdet!

Harald Andresen