«I mangel på gode argumenter er det lite lurt å karakterisere andres argumenter som løgn»

Uten å gå noe videre i diskusjonen om hvem som heier mest på ulven, vil jeg jeg anmode Reinås om å lese seg litt opp, skriver Halvor Schanche i dette debattinnlegget.

Demonstrasjonen i Oslo tidligere i januar.  Foto: NTB scanpix

Debatt

I Fosna-Folket 22. januar fortsetter Tommy Reinås sitt forsvar for ulvens berettigelse i norsk fauna. Som politiker er det selvsagt helt normalt å argumentere for sitt syn. Men hans måte å belære andre på, som har en annen kunnskap, basert på erfaring, kan være krevende.

I mangel på gode argumenter er det ofte lite lurt å karakterisere andres argumenter som løgn og propaganda. Han gjør et stort nummer av at jeg i et tidligere innlegg underbygget kunnskapen om gjeninnføring av ulven, og avfeier dette som grunnløse konspirasjonsteorier.

Uten å gå noe videre i diskusjonen om hvem som heier mest på ulven, vil jeg jeg anmode Reinås om å lese seg litt opp på «Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976-2001».Men som jeg antar, anser han vel også Lars I. Toveruds bok om emnet som ren konspirasjonsteori, selv om dens innhold er dokumentert fra forskerhold.  Den anerkjente ulveforskeren, Petter Vabakken, uttalte i 1976: «internasjonale fagzoologer mente en kort periode at ulven var totalt utryddet i Norge, og ble derfor overrasket da det på ettersommeren 1976, ble meldt om en ulveflokk og et lite valpekull i Trysil».

På tross av de mange indikasjoner og dokumentasjoner har Økokrim, som ellers er meget ivrig når det gjelder faunakriminalitet, ikke vist den samme viljen til å ville vite noe som helst om utsatt ulv og hybrider som tidvis har oppholdt seg i Hedmark, Østfold og Akershus.

LES OGSÅ: «Reinås driver i dette innlegget en rein dommedagsprofeti»