Debatt

«Beklager Myrvold, men dette står til stryk»

Arbeiderparti-politiker Knut Ring (Ap) svarer på innlegget til Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) i den pågående kunstgressdebatten på Ørlandet.

Knut Ring (Ap).  Foto: Arkiv

Debatt

Kunnskap er makt, så bruk den med fornuft!

Polemikeren Myrvold forsøker å sette seg selv i glass og ramme ved å ro ut på dypt vann, så fort og i en slik utakt at han håper at vi alle ikke oppfatter det som står skrevet mellom linjene. For mellom linjene kan det leses maktarroganse og belæring.

Når Myrvold i dette massive angrepetGunnhild Tettli og Arbeiderpartiet, forsøker å løfte glorien over sitt eget hode, så ser vi dessverre fortsatt at han ikke har lyktes med å kneppe opp den trange messeuniformen med stivet hvit skjorte fra luftforsvaret tilstrekkelig til å få glorien på plass. I Forsvaret må og skal befalingslinjene fungere, ordrer som gis må følges ellers blir det kaos. I politikken(som nå også i Forsvaret)er det samhandling og diskusjon som må ha hovedfokus. Og spørsmålet er da, vil han noen gang få det til? Tja...., mulig, men slik han nå opptrer, så er det tydelig at det må mer trening til.

De politiske føringer og beslutninger i Ørland diskuteres ikke i åpne fora, noe som også ordfører Myrvold bekrefter i sitt innlegg. Vi som sitter på sidelinja opplever ofte at det er for-møter og etter-møter for noen få i forbindelse med de offisielle møtene og at «vedtakene» gjøres der, utenfor innbyggernes synsfelt. Det er krefter som forener seg fordi man ønsker at beslutninger skal tas av noen få bak lukkede dører. Man føler det er brysomt at offentligheten og innbyggerne selv ønsker mer åpenhet og innsyn.

Følgende egenros er vel noe av det sterkeste som er blitt fremført i den senere tid, men det er vel mer snakk om at han hauser opp seg selv når han sier:

«Som ordfører er jeg opptatt av å være upartisk og behandle alle representantene likt. For å gjøre det er det nødvendig å kjenne de bestemmelser som gjelder for kollegiet, slik at misforståelser ikke oppstår. Det at jeg som ordfører kjenner de formelle regler som gjelder for møteledelse er viktig for å kunne gjennomføre politiske møter på en tilfredsstillende måte. I etterkant av Formannskapsmøte i Ørland kommune torsdag 10. januar d.å., er jeg svært glad for å inneha en slik kompetanse.»

I stedet for å hovere over kunnskap han har fått tilført fra administrasjon og kommuneadvokaten, burde Myrvold ha opplyst om de muligheter mindretallet har i henhold til regelverket. Han velger i stedet å fortie for egen vinnings skyld. Det er når man deler sin kunnskap, og involverer andre at man kan bli en god møteleder. Beklager Myrvold, men dette står til stryk. Dette skaper ikke likhet og upartiskhet. Dette skaper ikke tillit, det skaper mistillit.

Knut Ring, Gruppeleder Ørland Arbeiderparti