Debatt

«Reinås driver i dette innlegget en rein dommedagsprofeti»

Halvor Schanche reagerer på fylkespolitiker Tommy Reinås (MDG) sitt innlegg om massedemonstrasjonen mot rovdyrpolitikken i Oslo tidligere denne uka.

Demonstrasjonen i Oslo tidligere denne uka.  Foto: NTB/Scanpix

Debatt

"Jeg Skjemmes» er overskriften for debattinnlegget fra Tommy Reinås i FF, fredag,11.jan.

Reinås driver i dette innlegget en rein dommedagsprofeti, når det gjelder faunaen i norsk natur, og spesielt viser han stor omsorg for ulven. Her oppgir han blant annet at det finnes bare 70 ulver i norsk natur, selv om «rovdyrdata» oppererer med et langt høyere tall.

Som politiker er det prisverdig med engasjement, men med den kontaktflaten han har, spesielt mot unge «velgere» må han vokte seg vel for at de korstog han bedriver mot enkelte grupper, er basert på kunnskap og ikke på historieløs synsing, som ulvedebatten dessverre bærer preg av.

I den forbindelse vil jeg gjengi en del av et innlegg, forfatteren Asbjørn Sollien og zoologen hadde på Facebook. Her medgir han helt åpent om tiden som student, hvor han sammen med en liten gruppe medstudenter hadde et sterkt ønske om å gjeninnføre store predatorer.

Han nevner også, kanskje som en overraskelse at den ensomme initiativtageren til dagens ulveforskning, Petter Vabakken, han var ikke en del av denne gruppen.

Erkjennelsen av og selv være en integrert del av dette miljøet som startet det hele (gjeninnføring av ulv), gjør at han i dag ser på de som er involvert på vernesiden som historieløs ungdom, akkurat som han selv var det for 40 år siden, helt til han som 29 åring trakk seg helt ut av dette miljøet. Det som gjør bildet mer problematisk i dag er at den «historieløse» ungdommen har adgang til et voldsomt propaganda apparat, som internett og Tv.  Ja, til og med høringer i forskjellige stortingskomiteer, noe som hadde vært uhørt for 40 år siden.

Selv var han vokst opp på et småbruk i Grue Finnskog.  Et distrikt som senere ble en del av Ulvesonen.  Livets realiteter for de som er vokst opp på Finnskogen er ganske annerledes enn for de som er vokst opp i en by.

Forestillingen om at det indre Østlandet er et sammenhengende uberørt skogsområde, og derfor har plass til store forekomster av rovdyr, er jo så feil som det kan bli. Nettverket av skogsbilveier er svært tette mange steder, kanskje er det beklagelig, men det er et faktum.

At økosystemet på det indre Østlandet over tid har endret seg grunnet menneskelig påvirkning, er et resultat av teknologisk nyvinning, spesielt innen skogbruket. Forvaltningen av vår elgstamme har vært forskningsbasert og prognosene samsvarte godt med de praktiske resultatene, og kunne således skape reelle verdier. At denne utviklinga i det Østnorske økosystemet delvis skjedde som et resultat av eliminering av de store predatorer, får nå tidligere generasjoner ta ansvar for.

Det er derfor poengløst, og ikke minst ødeleggende å gå inn for å gjenskape prosesser i håp om å oppnå et annet resultat.  Å gjeninnføre ulven for å bedre helsetilstanden til andre dyr, til eksempel elg, er en myte og er grundig tilbakevist fra blant annet Yellowstone Nasjonalpark i 1995.

Når Tommy Reinås kommuniserer sin skam over å være norsk og dermed heve seg over vårt demokrati, så får det være hans problem. At ulven ble gjeninnført av tobeinte på 80 tallet, synes ikke å bekymre MDG og NOAH noe større, selv om det finnes en rekke bevis.

Men at MDG og NOAH skal lykkes i å skru utviklinga i norske bygder tilbake til 1800 tallet er vel heller tvilsomt.

Halvor Schanche