Debatt

«Jeg skjemmes»

Fylkespolitiker Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne reagerer på ulvedemonstrasjonen foran Stortinget tirsdag denne uka.

Tusenvis demonstrerte mot regjeringens rovdyrpolitikk i Oslo denne uka.   Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Debatt

Snakk om folkelig galskap. Ulven er utrydningstruet - det er 70 ulver i norsk natur. Ulv er en naturlig art i vår natur. Kloden er på kanten av stupet, vi utrydder 100 arter daglig på kloden, og klimakrisen kan føre til slutten på sivilisasjonen som vi kjenner den. Så velger folk å bruke tid på demonstrasjonstog mot ulvepolitikken - idag skjemmes jeg over å være norsk. Demonstrasjon mot mangfold av arter i norsk natur, 5000 nordmenn til kamp mot norsk natur. Jeg skjemmes. 

Gang på gang de siste årene har spørreundersøkelser slått fast at et stort flertall vil at vi skal ha en levedyktig bestand av ulv i landet vårt. De som nå klager høyt og usaklig om mere ulvejakt legger til grunn at ulven først og fremst er en byrde og en plage for folk. Men slik er det altså ikke. Ulven oppleves som en belastning for noen få.

Naturen er ikke til kun for menneskene. Det er barnelærdom. Vi må respektere de andre dyrenes tilstedeværelse, også når det kan føles ufordelaktig for oss. Uten den ville naturen finnes det ikke grunnlag for liv, heller ikke for menneskene. Vi kan hverken erstatte biene, ulvene eller bjørnene.

I mange tiår fantes det knapt ulv, bjørn eller store rovfugler igjen i Europa ettersom mange land drev statlige og organiserte utryddelsesstrategier. Fredninger og moderne gjeninnføringsprogrammer har bare brakt dem tilbake til en liten brøkdel av sine tidligere bestander.

I flere tusen år jaktet ulvene i skogene våre, men på 1800-tallet bestemte våre forfedre seg for å drepe dem. Alle sammen. Det ble vedtatt en egen lov om «Udryddelse af Rovdyr», og staten betalte folk for å skyte dem. Det er skremmende å tenke på at vi kunne havnet tilbake der igjen om det ikke var for de internasjonale forpliktelsene Norge har underskrevet.

Antallet store rovdyr er nå samlet sett for alle de fire artene under 900 individer i hele landet. Ikke mer enn det er individer i et middels stort grisefjøs.

Det er ikke ulven eller gaupa som truer vår eksistens i dag. Det er klimakrisen.

Det som skjer nå er en hån mot norske og skandinaviske forskningsmiljøer – og flertallet i den norske befolkning.

Måten vi forvalter naturen på i Norge i dag fører til at den er i konstant ubalanse. På barneskolen lærer vi barna om økosystemer og næringskjeder. At alle artene har en viktig plass og at det kan få store følger om noen av bitene i puslespillet blir borte.

Tommy Reinås

Miljøpartiet De Grønne