Debatt

«Uten dere i hjemmetjenesten og den omsorgen dere har vist meg, har jeg ikke sittet her i dag»

Odd-Kåre Aalberg fra Rissa ønsker å skryte av hjemmetjenesten i Rissa.

Odd-Kåre Aalberg  Foto: Arkiv

Debatt

Som forbruker av en rekke helsetjenester i Rissa kommune og etter behandling på St .Olav hospital, for min kreftdiagnose, hjerteproblemer , lårbensbrudd og  operasjoner for å nevne noe, kommer jeg tett innpå en hjemmetjeneste, leger/sykepleiere, fysio/ergoteraputer  som kan gi meg et «liv» som er verdig nok å kjempe for.

Jeg innrømmer gjerne stor skepsis i begynnerfasen om hvordan møte  og takle alt fra å være pleiepasient, med behov for hjelp til alt, for etter hvert å ane at man kanskje kunne overleve, og få et bedre liv.

I en slik fase tar man et valg og legger ut sine innerste tanker og behov samme kor jævlig det føltes. Så skulle det vise seg at skepsisen sakte men sikkert forsvant etter hvert som tiden gikk. Flere titalls personer har vært innom men jeg kan ikke sette fingeren på en som har gitt meg noe negativ opplevelse. At virksomhetsleder Berit Kimo har fått til en kultur til etterlevelse, er det vel ingen tvil om, slik jeg ser det. Når man kjemper for livet i «en henging snor» i flere år er man helt avhengig ha et profesjonelt miljø rundt seg, rett og slett for å overleve.

Uten dere i hjemmetjenesten og den omsorgen dere har vist meg, har jeg ikke sittet her i dag. Tusen takk !

Odd-Kåre Aalberg, Rissa