Debatt

«Trenger vi egentlig fylkestinget?»

Tidligere Leksvik-ordfører Ingvar Sæther (Sp) spør i dette leserinnlegget om vi trenger fylkestinget.

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune.   Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Debatt

Tone Sofie Aglen har jevnt over meget leseverdige kommentarer. Mandag 17. d.m. reiser hun bl.a. foranstående spørsmål, og det er meget interessant. Det bekrefter hva tidligere fylkesordfører Arne Sandnes gjentatte ganger sa at den gjeldende fylkestingsordning svekker den alminnelige politiske interesse i samfunnet.

Aglen tar også selvkritikk for at media har nedprioritert fylkespolitikken. Det gir oss kanskje håp om at pressen også kan bringe alternativer på banen i stedet for dagens ordning. Nivi Analyse sitt forslag om Regionkommune, som alle rådmennene på Fosen anbefalte, kan være et godt eksempel.

Ingvar Sæther