Debatt

«Skulle noen ha masse til overs, tar kirketjeneren med glede i mot tips»

Bernt Jørgen Stranden skriver i dette leserinnlegget om oppussingen av kirkegården på Storfosna i Ørland kommune.

Storfosna kirke. 

Debatt

Storfosna kirke med sin karakteristiske løkkuppel ble tegnet av arkitekt- og entreprenørfirmaet Kunig i Trondheim og oppført av byggmester Olav Strand på Ørlandet i 1913.  Kirkegården ble anlagt samtidig og innrammet med nettinggjerde for å holde beitende buskap på utsiden.  Gjerdet ble holdt oppe av solide stolper, hver og en besmyktet på toppen med en stilisert gjengivelse av kirkens løkkuppel.  Et vakkert stykke arbeid.

Tidlig på 1990-tallet ble kirkegården utvidet og nytt gjerde satt opp.  Samtidig ble det plantet trær langs det nye gjerdet.  30 år har nå runnet hen, trærne har grodd sammen til en "grønn vegg" og gjerdet som var anlagt som et halvt liggende stakitt bar preg av tidens tann.  Men nå skjer det saker og ting!  Trerekkka er strammet opp og det gamle gjerdet får nye sjanser på andre lokaliteter.  Snekker Einar Tolve Pedersen har med nennsom hånd produsert kopier av de gamle gjerdestolpene med løkkuppel på toppen.   Jonny Moen i Hændy AS forestår det praktiske arbeidet i nært samrbeid med kirketjener Cathrine Skaget.  Snart glir den nye kirkegården sømløst sammen med den gamle til pryd og glede for de kirkesøkende.

I neste omgang blir kirkegården utvidet ca 200 m2 sydover.  Her blir det anlagt en minnelund for urnenedsettelser og sittegrupper for de besøkende. Dette arbeidet er satt på vent i påvente av tilgang på rene masser for å få hevet terrenget til ønsket høyde.  Vi håper å kunne samkjøre dette  med anlegget av den planlagte turstien fra kirken og ned til Fosenvågen.  Skulle noen ha masse til overs tar kirketjeneren med glede i mot tips!

Bernt Jørgen Stranden