Debatt:

«Jeg er redd at dette løses på vanlig måte ved å sende regninga på byggeboomen til innbyggerne»

Kurt skriver i dette leserinnlegget om skolebygging i Ørland og Bjugn.

Skisse av den planlagte ungdomsskolen i Botngård.  Foto: ARKITEKTKONTORET VIS-A-VIS/BYGGMESTERAN AS

Debatt

Ny ungdomsskole i Botngård?

I siste nr. av FF brettes nyheten om at ny ungdomsskole planlegges bygget i Botngård og at «Alle er veldig begeistret» Ja, er nå det så sikkert at vi alle er så begeistret?

Det er mye som tyder på at det foregår en konkurranse mellom Ørland og Bjugn om å bygge mest  mulig med skoler og andre off bygg før de slåes sammen til en kommune, og at begge stiller med en uhåndterlig gjeld til langt oppover øran ved sammenslåingen. Jeg er redd at dette løses på vanlig måte ved å sende regninga på byggeboomen til innbyggerne i den nye kommunen.

Det er også betimelig å stille spørsmål om hvorfor det var så stort ønske og krav fra Bj.kommune  og legge ned Fagerenget skole, samt å dra inn ungdomsskoletrinnet ved Vallersund Oppvekstsenter til Botngård.? Resultatet ble at ungdomstrinnet ved Botngård skole ble sprengt.

Var dette et godt planlagt spill for å bygge ny skole i Botngård.?

Vallersund Oppvekstsenter er en relativ  nybygd ,flott og moderne skole, som bør få tilbake ungdomsskoletrinnet for å utnytte skolens gode kapasitet. Kanskje er kapasiteten såpass god at ungdomsskoleelever bosatt i Botngård kan busses til denne skolen p.g.a sprengt kapasitet i Botngård– antar ikke dette er noe problem og bli kjørt i buss den veien. Ungdomsskoleelever fra  Lysøysund  og Vallersund  har blitt kjørt i busser til Botngård i  mer enn 50 år.

Eller er det en langsiktig plan og legge ned Vallersund Oppvekstsenter også for få alle skoler samlet i Botngård?

Kurt H