Debatt

«Jeg tror at det er bare bru over fjordene som kan få opp folketallet»

Harald Fagervold i Pensjonistpartiet deler i dette leserinnlegget sine tanker om Indre Fosen kommune nå som året 2018 går mot slutten.

Skisse av den tiltenkte brua mellom Flakk og Rørvik.  Foto: Fosenbrua

Debatt

Pensjonistpartiet i Indre Fosen har varetelling.

Året 2018 går mot slutten, og PP vil se tilbake på året som har gått. Og vi vil se framover, også.

PP gikk til valg på at « vi under ingen omstendighet skal vi ha eiendomsskatt».

På siste kommunestyremøte vedtok flertallet å innføre eiendomsskatt, for kraftverk og kraftlinjer. Det fører til at et lite, privat kraftverk i en bekk i Skaugdalen vil få ca 10.000,- å betale ekstra hvert år. Om noen år vil det  muligens bli økt sats og beløpet tilsvarende større. Og vi merker at terskelen i kommunestyret for å innføre også andre former for eiendomsskatt ,har blitt lavere.

Pensjonistpartiet stemte i mot! Og vi vil ALDRI  stemme for!

På samme møte ble det lagt fram en oversikt over folketallet i kommunen de neste årene. Trist lesing.

Øker vi folketallet når vi innfører eiendomsskatt, har bompenger og fergebillett?  Virker det tiltrekkende på nye innbyggere, at veilyset store deler av døgnet, og store deler av året, er slått av, og de kommer til ei mørklagt bygd?                                                                                                                                                                                            PP Jeg tror at det er bare bru over fjordene som kan få opp folketallet. Bare det.

Virker det tiltrekkende på nye innbyggere at vi flytter Videregående skole ut av sentrum?

PP mener, som kjent, at vi skal beholde de to Videregående skolene vi har i kommunen, drive dem som en skole med felles administrasjon.

Det er en god løsning, og kommunen sparer mange titalls millioner kroner ( til tomt  +++++++ til en ny skole.) Vi sparer også 20 mill til kjøp av Rissa og Leksvik VGS.        Og vi kan la de eldre på Sjølyst få bo der de bor.

Vi må tørre å se på om vi har den beste skolestrukturen? Skal vi ha fem ungdomsskoler?

Budsjettet for 2018 i kommunen er vedtatt, med overskudd.

Og Indre Fosen har verdier ( aksjer, fond) for mer enn ca 1,2 milliarder kroner! Hvilken annen kommune har det?

Indre Fosen betaler alle sine renter på lån/investeringer med avkastning fra denne kapitalen. Hvilken annen kommune gjør det?

Men kommunen må få ned utgiftene til drift: Skole har flere titusener mer i utgift pr. elev enn kommuner vi kan sammenlikne oss med ( Kostra)

Helse driver med overforbruk, nesten hvert år. PP vil se på om kanskje budsjettet til helse/omsorg rett og slett er for lite?

PP vil også se på legevaktordningen. Vi vil ha legevakt i hele kommunen, hele døgnet. Etter valget vil vi ta dette opp i sin hele bredde.

En annen sak er at vi må få på plass  byggeklare tomter i sentrum og andre steder folk vil bo. Det haster! Og vi må bruke innleid konsulenthjelp til å arealplanlegge disse tomteområdene.

Skal vi lokke folk til kommunen, må vi ha et «delikat» sentrum. Og politikerne fra alle deler av kommunen må gå sammen om å lage et sentrum som et komprimert, ryddig og ordentlig. Vi må her få på plass et samarbeid mellom kommunen  og næringsforeninga for sentrum.

Vi har to rådhus, vi trenger bare ett. Og det ene vi har må vi pusse opp fasaden på og gjøre det ryddig omkring.

Og Indre Fosen har ca 6000 eindommer! Og da har jeg tatt med bortimot 200 boligenheter, jordteiger, veier ,kirker, forsamlingshus, pumpehus og annet som kommunen har utgifter på . PP vil se på hva vi av dette kan kvitte oss med, og la de som leier kommunal bopel få kjøpe til takst.

Verrabotn blir i 2020 en del av Indre Fosen, og denne uka bestemte Departementet grensen mot Verran . Den blir slik som Verrabotn krets er, med kaianlegg og grusforekomster. Men vi fikk ei ny kirke, også. Vi har jo bare 10 fra før!

Slik kunne vi sittet og fundert, men nå kommer nissen snart.

Pensjonistpartiet  i Indre fosen har flerdoblet sitt medlemstall de to siste årene, og vi ønsker alle dem og de andre innbyggerne i kommune:
God jul!

Godt nytt år!

Pensjonistpartiet i Indre Fosen

Harald Fagervold