Debatt

«Snarere så skal en nå ta bort den ekstra støtten og forlenge reisetiden for pendlere fra Brekstad»

Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) skriver i dette leserinnlegget om hurtigbåttilbudet mellom Brekstad og Trondheim.

Båten er her full. Flere passasjerer må stå igjen på Brekstad og enten ta buss eller vente på neste avgang.  Foto: Illustrasjonsbilde

Debatt

I forbindelse med sammenslåingen av Trøndelag har fylkeskommunen jobbet systematisk for å få på plass en strategi for samferdsel i det nye fylket. Her ligger det mange gode ideer og føringer. Blant annet legges det til rette for konseptene Intercity med tog/hurtigbåt, Metro rundt byer, og fokus på funksjonsklasse for utbedring av vegnettet.

Ørland kommune har i mange år jobbet på en konstruktiv måte i forhold til de utfordringer som ligger innenfor samferdsel. Vi har jobbet sammen med Forsvaret og Forsvarsbygg for å gi gode beslutningsgrunnlag for hurtigbåt, ferje og vegtrafikk.

Nå legges det frem flere saker i fylkeskommunen som vi mener går på tvers av fylkeskommunens overordnede strategier og heller ikke utnytter den informasjon som kommer fra Ørland kommune, Forsvarsbygg og Luftforsvaret.

Det har over mange år vært jobbet med styrking av sambandet Brekstad-Trondheim. På tross av flere politiske vedtak er det enda ikke lagt frem en permanent løsning. Trafikkveksten har vært stor, men på møte i januar 2018 ble AtB og Fylkeskommunen varslet om midlertidig nedgang i aktivitet de neste månedene for Forsvarsbygg, samtidig som Luftforsvaret understreket at en de neste årene vil merke en gradvis økning i fast ansatte. Slik forutsatt har det i 2018 nå vært nedgang i trafikken. 

I både budsjett 2019 og i sak om Hasselvika fremheves denne nedgangen av administrasjonen som en grunn for at det ikke lenger er behov for styrking av Trondheim-Brekstad. At dette var en forventet utvikling er det ikke informert om. Snarere så skal en nå ta bort den ekstra støtten og forlenge reisetiden for pendlere fra Brekstad.

Med denne bakgrunnen er Ørland kommune meget bekymret for store mangler i beslutningsgrunnlag som reduserer tilbudet Brekstad-Trondheim i stedet for å styrke det!

Tom Myrvold

Ordfører

Ørland Kommune