Debatt

«Det var da jeg skjønte fullt ut at mine verste tanker var sanne, og at min kjæreste sønn Oliver ikke bare var skadet, men død»

Line Sundli fra Uthaug i Ørland kommune mistet sin kjære sønn Oliver (17) i en tragisk mopedulykke på Frøya i september i år.

Oliver Sundli Jøndal ble bare 17 år gammel.   Foto: Privat

Debatt

Den 25. september i år ble jeg oppringt av min samboer. Han ba meg komme rett hjem fra en avtale, uten videre forklaring. Jeg forsto etter hvert at det var noe alvorlig som hadde skjedd, og jeg tenkte det verste.

Etter å ha kjørt et stykke måtte jeg stoppe for å ta meg inn. Kjørte så resten av veien hjem. Underveis la jeg merke til en bil som fulgte etter. Da jeg stoppet i gårdsplassen steg to personer ut av bilen. Jeg så lensmannen i full uniform sammen med presten. 

Da datt jeg sammen på grusen. Det var da jeg skjønte fullt ut at mine verste tanker var sanne, og at min kjæreste sønn Oliver ikke bare var skadet, men død. 

Han hadde omkommet da han passerte Kværnøystraumen bru, på vei til sin praksisplass gjennom Frøya videregående skole.

Jeg skriver dette brevet, både for at jeg ønsker at Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune skal ta sin del av ansvaret for at denne ulykken kunne skje, men like mye for at dere skal ta nødvendige grep før en ny ulykke skjer og enda en eller flere ungdommer må miste livet.

I media skrives det etter ulykken mye om broens forfatning. Lokale kan melde at brua er såpeglatt når det regner. Vegvesenet har også hatt inspeksjoner på broen som er bygget i 1961, men ikke i henhold til gjeldende forskrifter, noe som VG påpeker i sin spesialsak «De forsømte bruene».

I disse inspeksjonene kommer det frem at rekkverket er angrepet av råte/sopp og ikke er kjøresterkt. Det anbefales delvis byttet og forsterket.

Det er i henhold til media bevilget 800.000 kroner til denne utbedringen som skulle ha vært gjort i løpet av 2017. Hvorfor er ikke disse utbedringene gjort?

Det som derimot ikke nevnes i VGs spesialsak er hvor glatt det blir på denne brua når den er våt. Hvorfor er det tredekke på en slik bru? Spesielt med tanke på hvor utsatt den er for vind der den ligger midt i et sund som forsterker vinden når det blåser fra riktig retning. 

Lokale hevder en må være lokalkjent for å forsere broen ved glatt føre og vind, og allikevel er det ingen varselskilt.

Hitra-Frøya skriver også i sin sak 30.oktober at det i henhold til vegvesenets inspeksjonsrapport fra 2015 er løse bord i tredekket, og sporslitasje i overgangen mellom tredekket på broen og asfaltdekket. Om dette har eller ikke har vært medvirkende årsak til Olivers ulykke og død vil forhåpentligvis rapporten fra Ulykkesanalysegruppa (UAG) kunne si noe om.

Helge Stabbursvik som er medlem i vegvesenets ulykkesanalysegruppe (UAG) sier i samme artikkel at det skal vurderes å gjøre noe med friksjonen på dekket, eller skiltes etter at UAGs rapport er ferdig.

Jeg håper dere tar ansvar og utbedrer broen over Kvernøystraumen, uavhengig av UAG-rapporten. Det er virkelig ille at det i 2018 skal finnes broer og vegstrekninger som er direkte trafikkfarlige, spesielt når det allerede er bevilget penger til utbedring av disse.

Jeg vil gjerne ha svar på hvem som er ansvarlig for vedlikeholdet av denne brua og oppfølgingen av den. Fylkeskommunen er ansvarlig for forvaltning, men det skal være en oppnevnt bruforvalter som har ansvaret for at sikkerhet og funksjonalitet blir ivaretatt. Hvem er dette, og hvorfor har ikke bruforvalter fulgt opp denne brua?

Det har nå gått litt over to måneder siden den tragiske ulykken. Det går ikke en dag uten at jeg gråter i bunnløs sorg over å ha mistet det kjæreste jeg hadde. 

Det føles fortvilende at jeg som mor sender fra meg en sønn til en videregående skole i en nabokommune for at han skal få oppfylle sin livs drøm om å få en jobb innen fiskeryrket, og at han blir offer for veier som ikke er i tilfredsstillende stand.

Hadde det enda i det minste vært skiltet, slik at de som ikke er lokalkjente og drevne sjåfører også han bli oppmerksom på slike livsfarlige trafikkfeller, og ikke skli på en bro som alle i lokalbefolkningen vet er speilglatt når den er våt. 

Aller helst bør dekket etter min mening byttes, slik at det er like lite glatt på broen, som før og etter. 

Imøteser deres svar på dette brev og de spørsmål jeg stiller.

Respektfullt, Line Sundli

Les mer:

- Alt er bare bunnløs sorg for vår del.

Politiet tror Oliver skled på brua og døde