Debatt

«Det er nok dessverre mange som føler seg som en utrangert og havarert Ford Sierra som ikke går igjennom EU-kontrollen og må skrotes»

«Ingen skal gå ut på dato», framholder Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og Brukerrepresentant på NAV-Trondheim, i dette leserbrevet.

Illustrasjonsbilde. 

Debatt

Statsminister Erna Solberg var klar i sin siste nyttårstale når hun påpekte at i det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato.

Det er nok dessverre mange som føler seg som en utrangert og havarert Ford Sierra som ikke går igjennom EU-kontrollen og må skrotes. Jeg snakker på vegne av svært mange 50 og 60 åringer og har også erfaring på området.

«Vi takker for interessen, men vi har nå valgt kandidat og beklager at valget ikke falt på deg i denne omgang, vi ønsker deg lykke til videre». Dette er ikke ukjente ord for mange arbeidssøkende over 50 og kanskje også mange i 40 årene.
Når man ringer en del firma og ber de være litt mer utfyllende om årsaken til avslaget så skinner det igjennom at ”en yngre kandidat ble valgt”

Problemet er at man begynner å bli for gammel for bedrifter som ønsker å ansette yngre mennesker som løper enda fortere. De ser gjerne at du har 40 års erfaring, men du bør ideelt sett være rundt 30 - 35 år gammel.

NAV må tenke nytt.
Man snakker hele tiden om prosjekt for å få enkelte grupper ut i arbeid.
Tiden er inne for NAV å se på de arbeidsledige som er 50+.
Disse er en kjemperessurs. De går ikke ut i mamma- eller pappaperm og de er fleksible mht arbeidstid.

Jeg vet som Brukerrepresentant for Kreftforeningen på NAV i Trondheim at et NAV-kontor i Trondheim har hatt et prosjekt for de arbeidsledige over 50. Dette har gitt et godt resultat, men det var kun et prøveprosjekt og det er nå avsluttet.

Nå har vår statsminister Erna Solberg sagt det klart at i det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato.
Da burde NAV ha tatt tak i dette som en prioritert sak i løpet av  2018. Det har dessverre ikke skjedd og nå skal snart Erna ha en ny nyttårstale og nye ønsker kommer frem.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og Brukerrepresentant på NAV-Trondheim