Debatt

«Vi ønsker oss busstilbud med avgang hver halvtime mellom Botngård og Brekstad»

«Vi har etterhvert fått et godt kollektivtilbud til og fra Ørland, men som dere ser, internt i den nye kommunen er det svært dårlig», skriver Øyvind Næss, leder av Ørland SV, i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Ny kommune, uten internt kollektivtilbud. Ja, det kan se slik ut. Bjugn og Ørland kommuner er tvangssamenslått av Stortinget.

Dette er strengt tatt en fylkeskommunal sak, men Ørland SV mener dette er viktig for transportkomiteen på Stortinget å vite om.

1. januar 2020 er Bjugn og Ørland kommuner sammenslått til Ørland kommune.

Det er det fylkeskommunale selskapet ATB som har ansvaret for kollektivtilbudet i Trøndelag fylkeskommune.

Vi som bor langs kysten av Trøndelag har allerede et meget begrenset kollektivtilbud, for mange av oss kan det se ut som om ATB ikke tenker på kollektivtilbudet utenom stor Trondheim. Vi har vanskelig med å formidle til ATB at det og bor mennesker, at det er store arbeidsplasser og handlesentra også utenfor Trondheim.

Vi har stor økning i biltrafikk med stadig flere biler på veiene. Mange av disse skal inn eller ut av to sentra på Fosen, Botngård og Brekstad. Mange av disse hadde ønsker seg å ta bussen på de kunne, men den går meget sjeldent.

Vi ønsker oss busstilbud med avgang hver halvtime mellom Botngård og Brekstad.

Med en kjøretid på maksimum 25 minutter mellom de 2 sentra er dette lett å få til. På denne måten kan folk vite at det «alltid» går en buss, det er aldri lenge å vente. Hvorfor er dette så vanskelig å få til?

I deler av fylket har de og et tilbud på mindre plasser der vi kan kan bestille drosje til busspris frem til der det går buss, denne ordningen har vi ikke, men den ønsker vi oss og.

Vi har etterhvert fått et godt kollektivtilbud til og fra Ørland, men som dere ser, internt i den nye kommunen er det svært dårlig.

Vi håper derfor at transportkomiteen på Stortinget nå ser en av utfordringene og konsekvensen av tvangssammenslåinger av to kommuner. Og at de kan være med oss og presse Trøndelag fylkeskommune til å bedre kollektivtilbudet internt i nye Ørland kommune.

Vi ønsker oss en stor kommune der innbyggerne har mulighet for å velge miljøalternativet, å ta buss til og fra jobb, skole og handel.

Øyvind Næss
Leder Ørland SV