Debatt

«Faller brua ned med biler, så havner naturligvis disse i sjøen»

Harald Andresen mener å ha belegg for at ferjebrua ved fergesambandet Flakk- Rørvik har falt i sjøen 3 eller 4 ganger tidligere. Det framkommer i dette leserinnlegget.

  Foto: Harald Andresen

Debatt

Ferjebrua falt i sjøen. Sist det skjedde var 10. april i år, ved Rørvik. Snarrådig reaksjon fra en av mannskapet på ferja hindret at biler havnet i sjøen. Årsaken til uhellet skal ha vært feilberegning av strømforholdene. Jeg skrev et innlegg her i Fosna Folket om saken like etter, men det vakte ingen interesse. Ikke en eneste kommentar. Ikke har det vært noe respons på brev jeg har sendt heller.

Jeg har også forsøkt å ta saken opp muntlig på noen hold. Svar jeg har oppnådd har vært at uhell av en slik art skjedde så ytterst sjelden, altså ingen videre respons der heller. Naturligvis ramler ikke brua i sjøen hvert år. Den falt i hvert fall i år. Jeg mener å ha belegg for at den har falt i sjøen 3 eller 4 ganger tidligere. Datoer for disse uhellene tror jeg og at jeg skal kunne finne i mine papirer. Det er nok når en tenker på konsekvensene om det samtidig er biler på brua.

Faller brua ned med biler, så havner naturligvis disse i sjøen. De som er i bilene vil ikke ha en sjanse. Dette er meget alvorlige saker. Det vil ta lang tid å få dykkere på plass. Det skal bli en tøff tid for de ansvarlige dersom menneskeliv går tapt om ingenting er gjort på tross av advarsler, og på tross av at konsekvensene av et slikt uhell er så innlysende. En stoppanordning som gjør at brua ikke faller helt ned burde være enkel å konstruere. 

Mitt spørsmål blir som følger: Hvordan ser kommuneledelsen i Indre Fosen kommune på saken?  Vil det bli tatt initiativ overfor fylke og vegvesen for å få dette ordnet snarest?

Harald Andresen