Debatt

«Vi ser at stadig flere oppdrettskonsesjoner og landanlegg legger kysten øde for naturlige forekomster av liv»

«Vi er mange som støtter fylkesmannen i dette arbeidet og ser det som svært viktig, både på et lokalt og ikke minst på nasjonalt nivå, å verne også hav og sjøområder for inngrep», skriver leder Øyvind Næss i Ørland SV i dette leserinnlegget

Illustrasjonsbilde.  Foto: Privat

Debatt

Ørland SV reagerer sterkt på innlegget i Fosna-Folket 23 november der den nye kommunalsjefen  for samfunnsutvikling og teknikk i nye Ørland kommune, Petra Roodbol-Mekkes, uttaler at å hindre den maritime verneplanen er en av de viktigste sakene fremover. 

Det er slett ikke alle i nye Ørland kommune som er mot verneplan. Vi er mange som støtter fylkesmannen i dette arbeidet og ser det som svært viktig, både på et lokalt og ikke minst på nasjonalt nivå, å verne også hav og sjøområder for inngrep. Vår generasjon har en viktig oppgave for å overlate verden inkludert sjø og hav i en tilstand som kan forvaltes videre. 

Vi ser at stadig flere oppdrettskonsesjoner og landanlegg legger kysten øde for naturlige forekomster av liv. De tilfører havet og sjøen mange unaturlige stoffer, noe som gjør at det naturlige livet på sjøbunn og i sjøene dør ut. Dette har vi flere eksempler på. Bare se på bunnforholdene under og ved oppdrettsanlegg.

Ørland SV støtter derfor heller ikke høringssvaret som ble sendt fra Bjugn og Ørland kommuner, og vi reagerer på at ordfører Tom Myrvild uttaler at Ørland kommune er i mot verneplan. Han har ikke alle innbyggerne med seg her. Ørland SV stemte i mot å sende høringssvaret.

Ørland SV er derfor sterkt uenig med kommunalsjefen, og vil arbeide for etablering av en marin verneplan utenfor nye Ørland kommune.

Øyvind Næss
Leder Ørland SV