Debatt

«Trenger ei tomt der vi kan sette spaden i jorda nå»

En rekke vanvikinger har skrevet under dette debattinnlegget om ny barnehage i Vanvikan.

Illustrasjonsbilde fra Vanvikan.  Foto: Arkiv

Debatt

Åpent brev til kommunestyrepolitikerne om ny barnehage i Vanvikan.

Nå har vi vært tålmodig og ventet i mange år på ny barnehage i Vanvikan. Vi har startet mange foreldremøter på høsten med ordene: «nå ser det ut som det endelig blir ny barnehage på oss.» (og de fire avdelingene som i dag ligger i to hus med en kilometer avstand skal samles i et felles barnehagebygg.)

Da endelig arbeidet ble så konkret at ei arbeidsgruppe skulle se på ulike tomtealternativ, ble denne gruppa satt på vent da det skulle avgjøres hvor den videregående skolen skulle ligge. Det var VGS som var viktigst å skaffe tomt til først. Det tok flere måneder før gruppa igjen kunne ta fatt på jobben med å finne tomt til ny barnehage.

Arnfjæra har i flere år vært den foretrukne tomta når det har vært snakket om ny kommunal barnehage, og den ble også innstilt som førstevalg i denne gruppa. Så overskriften «denne tomta seiler opp som førstevalg for ny barnehage» i artikkelen om samfunnshustomta i F-F 16/11, er  misvisende. Samfunnshustomta er andrevalg i innstillinga til denne gruppa.

Når Arnfjæra blir satt på 1.plass er det fordi det er den tomta som egner seg best å bygge en så stor barnehage på, og som kan gi barn og voksne de beste rammebetingelsene (les: bl a naturtomt som stimulerer til fysisk aktivitet og lek) for å drive en god barnehage. En så stor barnehage, med fire avdelinger, krever et uteområde som kan deles inn i ulike soner for småbarn og storbarn. For å få til trygg lek og god kontakt mellom barn og voksne, kan ikke alle barna oppholde seg på det samme uteområdet. En så stor barnehage krever også gode trafikale løsninger med stor parkeringsplass og vareleveranse som ikke berører lekeområdet til barna.

Når vi nå ser at det skisseres at det å bygge på samfunnshuset er en mulig løsning, så kan vi i barnehagen ikke forstå hvordan dette skal gjennomføres. Pr i dag er det to avdelinger i sokkel på samfunnshuset, og parkeringsplassen vår er for liten, så vi må ofte parkere inn hverandre og ut å flytte biler når noen skal hjem. Vi får ikke parkere 1-2 biler på parkeringsplassen ved samfunnshuset, pga at bussen trenger hele plassen til å snu når den kommer for å hente skolebarn. Så hvordan skal vi ha plass til å bygge på to avdelinger (som er skissert i retning parkeringsplassen vi har i dag) samtidig som vi har behov for større lekeareal ute?

Med denne løsningen vil vi tørre å påstå at kommunen blir nødt til å ekspropriere eiendommer i tilknytning til samfunnshustomta, og/eller flytte skolebussene ned til havna (så elever må krysse trafikkert vei opp til skolen.) Når argumentet mot Arnfjæra er kostnader med vei, må man vel også se på kostnader med samfunnshustomta. Og med renovering og tilbygg får vi heller ikke til gode, funksjonelle løsninger som i et nybygg.

På møtet vi hadde med dere politikere, oppfattet vi at det mest aktuelle alternativet var å rive samfunnshuset og bygge ny barnehage. Og da er to viktige spørsmål som dukker opp:

Hvor skal opp mot tjue 1-3-åringer ha en god barnehagehverdag i en byggeperiode på ca 1,5 år. Og hva er kostnaden med dette? En byggeperiode på ca 1,5 år krever mer enn bare en halvveis løsning. Det krever gode innelokaler som huser to avdelinger med stellerom, lekerom, kontor, kjøkken, plass til å lagre 20 sovevogner og et inngjerdet uteområde. Og pr i dag kan ikke vi i barnehagen se hvor dette kan være.

Alternativet er å leie brakker/moduler, og det vil medføre en kostnad på vel en million (ca pris fra Expandia) + utgifter til å vann, kloakk og strøm, og det må finnes en plass å sette opp disse brakkene og settes opp inngjerding. (Da løper utgiftene fort opp mot den andre millionen). Dette er utgifter rett ut av vinduet i stedet for å investere i f eks vei! (og det blir vel kostnader med å rive samfunnshuset også).

Vi har for lenge siden etterspurt hva kostnad på vei kan komme seg på, og vi har ennå ikke fått noe klart svar; bare at det dreier seg om «noen» millioner. Det må vel være interessant å vite hvor mange millioner det ca vil komme seg på og sammenligne med utgifter ved andre tomtealternativer.

Når nå samfunnshus-tomta er pekt på som førstealternativ i kommunedelplanen blir vi på nytt avhengig av andre interessenter. Nå blir vi avhengig av diskusjonen rundt hva som skal skje med samfunnshuset. Spaden er ikke satt i jorda på VGS ennå, ingen tegninger er laget og mye er usikkert ift hvordan ting blir og hvilke funksjoner VGS kan overta fra samfunnshuset. Dette tror vi kan bli en lang prosess å avklare, selv om det er hevdet at med samfunnshustomta får vi raskere ferdigstilt bhg enn i Arnfjæra.

Vi ansatte, foreldre og 50 barn i Vanvikan barnehage trenger ei tomt der vi kan sette spaden i jorda nå, som ikke er avhengig av hvis og om og men. Og vi ønsker en barnehage som er klart bedre enn den vi har i dag. Og når kommunen har råd til å bruke titalls millioner på å klargjøre tomt til VGS, hvor er viljen til å snu alle steiner og finne løsninger til en vei til et framtidsretta barnehagebygg der barn tilbringer mesteparten av den våkne tida av barndommen sin?

Jorunn B. Berg

Anne Mari Hammer

Hege Kildal

Monika Åsholm

Åse M. Flytør

Brit Ø. Lyshaug

Kathrine Clegg

Eli H. Storsve

Heidi B. Åsholm

Kasper Abel

 Jim Aas

Irene Furunes

Oksana Katkovskiene

Monika R. Dretvik

Jannicke Kristiansen

Line M. Halonen

Amalie A. Buhaug

Tone Vårum

Anja Blomlie