Debatt

«Men det vi kan love er at det ikke skal kuttes i stillinger i helse og oppvekst»

De investeringene som er gjort i Ørland er gjort for økt bolyst, befolkningsøkning, økt folkehelse og trivsel, skriver Hilde Kristin Sandvik (H) i dette debattinnlegget.

Ørland Sparebank Arena gir uante muligheter og yrer av folkeliv hver dag, så noe bra må det være med denne investeringen, skriver Hilde Kristin Sandvik (H) i dette debattinnlegget. Illustrasjonsfoto fra åpninga av Ørland Sparebank Arena i august.   Foto: Siri Wold

Debatt

Knut Ring sier i sitt leserinnlegg at posisjonen ikke tar ansvar for egne vedtak og at vi er likegyldige til innbyggernes ve og vel? Og Gunhild Tetlie sier at jeg prøver å legge skylda over på Ap?

Hvilke investeringer er det vi politikere i posisjon har gjort som Ap ikke ville være med på? Det eneste Ap sier er at de flere ganger fremmet forslag om å utsette byggingen av Arenaen og stemte imot tilleggsbevilgninger.

Når det gjelder Ørland Sparebank Arena. Har det blitt som Ap foreslo er det først neste år byggingen skulle komme i gang og har det blitt billigere? Og har vi da hatt like mye støtte fra næringslivet? Ørland Sparebank Arena gir Ørland uante muligheter og det yrer av folkeliv i Ørland Sparebank arena hver dag hver helg så noe bra må det være med denne investeringen. Om vi ikke har gjort tilleggsbevilgninger og bygd på en etasje, har vi ikke hatt fysioterapi og kiropraktor i 2. etasje. Og disse betaler leie.

Vi har gjort store låneopptak for å tilrettelegge både bolig- og næringsareal, men dette er områder som vi etter hvert skal selge og dermed vil vi få pengene tilbake. Og når vi opparbeider tomteareal og legger til rette med god infrastruktur, så øker dette også verdien på arealet vi selger utenfor disse områdene. Eksempel på dette er tomtesalg på Brekstad som for eksempel Meieritomta og Rådhustomta der vi fikk nesten «by-priser» for arealet vi solgte takket være at vi har laget infrastruktur og økt verdien på omkringliggende areal.

For å få folk til å flytte hit er mulighet for jobb et stort prioriteringsområde. For å skaffe nye arbeidsplasser er næringsutvikling og etablering av nye bedrifter i Ørland viktig, og ved å legge til rette for dette legger vi til rette for næringsutvikling i kommunen.

Ørland kommune kan tilby nye skoler og nye barnehager. Vi har rusta oss for økt befolkningsvekst og med nye bygg går også driftskostnadene ned.

Ferdigstillelse av Rusasetvannet? Er ikke det noe alle ønsket for å få fuglelivet tilbake, og utvikle dette området til et av Fosens mest fantastiske turområder der det yrer av folk hele tiden, ja det kostet masse penger, men ønsker ikke AP dette? Overføringer av 3,97 mill til fullførelse av prosjekt Turveier til alle grender som gjør at man snart kan gå på kryss og tvers over hele Ørlandet utenfor biltrafikkerte veier.

Alle disse vedtak om nye låneopptak er enstemmig vedtatt av kommunestyret i Ørland, med unntak av SV som stemte imot Ørland Sparebank Arena.

Gunhild Tetlie skriver at det er overraskende liten forståelse hvordan budsjettbehandling fungerer. Til opplysning tok posisjon inn forslaget i Ap budsjett for 2018 på 150 000,- for mulighetsstudie for meieriet. I tillegg hadde vi i vårt budsjett også basishall for turn og økning i digitale læremidler.

Kjøp av fru Inger-statuen til 1,5mill stemte 8 fra posisjon imot. De 8 fra posisjon som stemte i mot mente at denne investeringen skulle vente til budsjettbehandlingen slik man for eksempel må gjøre med innkjøp av læremidler til skolen.

Opprettelse av daglig leder på Kultursenteret 1,1 mill vil også gå utover driftsrammene i helse og oppvekst på lik linje med andre ting som påvirker drifta - vil vi med en økning på Kultursenteret måtte redusere på lærer- eller sykepleiestillinger. Hvordan vil opposisjonen finne penger til denne stillingen uten å kutte i helse og oppvekst?

Forslaget fra Ap kom med i å redusere i sentraladministrasjon og utgifter til politikerlønninger er gode løsninger, men kravet fra Ap i forhandlinger etter valget i 2015 var en varaordførerstilling i 100 % stilling - noe Høyre da ikke ville være med på.

Meieribygningen og aktiviteten der er veldig positiv. Samtidig må vi huske det som politikere at det koster kommunen å drifte Meieribygningen på lik linje med kultursenteret og Ørland Sparebank Arena. Nå nylig ble et brannalarmsystem installert for 750 000,- for å sikre drift. Mulighetsstudien det er bedt om for å gi en pekepinn på bruk og kostnader med en oppgradering er ennå ikke klar, men jeg frykter at kostnadene blir store og hva velger vi da å gjøre?

De investeringene vi har gjort i Ørland kommune er gode investeringer og de er gjort for økt bolyst, befolkningsøkning, økt folkehelse og trivsel.

Årets budsjettbehandling er så vidt kommet i gang. Men det vi i posisjon kan love er at det ikke skal kuttes i noen stillinger i helse og oppvekst. Heller ikke i administrasjonen. Og vi skal legge til rette for at de tre ungdommene på SAVA skal få opprettholde sitt tilbud der. Og vi skal blant annet gi årets russ gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.

Også i budsjett for 2019 vil vi være offensive og positive til å skape vekst og tilrettelegge for både næringsliv og landbruk. Samtidig skal vi være realistiske. Og frem mot 2020 mener vi at må utnytte synergieffektene av det en kommunesammenslåing mellom Ørland og Bjugn gir. Dette er det til nå sett alt for lite på.

Hilde Kristin Sandvik, gruppeleder Ørland Høyre