Debatt

«Det er både overraskende, skremmende og litt morsomt»

Arbeiderpartiets gruppeleder Knut Ring mener det politiske flertallet i Ørland kommunestyre har noe å lære om demokratiet.

Knut Ring (Ap).   Foto: Arkiv

Debatt

Tar ikke ansvar for egne vedtak.

Winston Churchill sa en gang at «Demokratiet er det verste av alle styreformer, bortsett fra alle de andre som er prøvd gjennom historien» Ja, det er lett å være enig med den sigarførende karen i denne uttalelsen, men det politiske flertallet i Ørland har tydeligvis noe å lære om demokrati. Vi husker vel alle at de kastet opposisjonen ut av kontrollutvalget da de fikk motbør fra den kanten i starten av perioden?

Nå handler det nok en gang om mangel på forståelse av demokratiet. Det er både overraskende, skremmende og litt morsomt faktisk at Ørland Høyre og resten av posisjonen i Ørland kommune, med gruppeleder Hilde Kristin Sandvik og ordfører Tom Myrvold i spissen, ikke evner å forstå at det er de som har ansvaret for kommunens tjenestenivå og økonomiske disposisjoner.

Gjennom sitt angrep på Arbeiderpartiet og SV, som representerer et mindretall på 6 av 25 representanter i kommunestyret, fraskriver de seg dette ansvaret og det kan virke som om de er likegyldige til innbyggernes ve og vel. Dette er ikke bra!

Om forslaget til budsjett for 2019 som nå foreligger blir vedtatt, vil Ørland kommunes gjeld øke til formidable 970 millioner kroner, en økning på nesten 45 % siden de tok over styringa av kommunen for tre år siden.

Når formannskapet behandlet budsjettet for 2019 den 15.november, foreslo Arbeiderpartiet å redusere stillinger i sentraladministrasjonen og utgifter til politiker-lønninger fremfor å redusere årsverk i skolen. Dette var ikke posisjonen med på, og bekrefter dermed det vi har hevdet, at store låneopptak vil gå utover skole og pleier/omsorg om Arbeiderpartiet ikke får gjennomslag.

Så, i desperasjon og frustrasjon over egen utilstrekkelighet, skyver de ansvaret for egen svake økonomistyring og regneferdigheter over på et lite mindretall i kommunestyret. Nå må tæring settes etter næring. Blir det oppsigelser av ansatte i skole og barnehage, pleie og omsorg, eller blir regningen sendt til innbyggerne som eiendomsskatt?

Det kan nå være lurt å sette av ressurser til fremtidig bruk. Ikke alle kan lene seg på krigshelten Winston Churchill da han sa følgende: «Sparing er slett ikke dumt. Spesielt ikke når foreldrene har gjort det for en»

Knut Ring

Gruppeleder Ørland Arbeiderparti

Les mer: «Alle disse vedtak om nye låneopptak er enstemmig vedtatt av kommunestyret»