Debatt

«At gruppelederen nå forsøker å legge skylda over på Arbeiderpartiet, er misvisende»

Gunnhild Tettli, leder for Ørland Arbeiderparti, svarer på Hilde Kristin Sandviks (H) leserinnlegg.

Gunnhild Tettli (Ap).  Foto: Arkiv

Debatt

Høyre løper fra ansvaret om egen gjeld.

Høyre, Senterpartiet, Venstre og FrP har siden de tok over makta i 2015 økt Ørland Kommunes lånegjeld med 300 millioner. At gruppelederen nå forsøker å legge skylda over på Arbeiderpartiet er misvisende og en direkte ansvarsfraskrivelse.

I sitt leserinnlegg ramser Hilde Kristin Sandvik opp et utvalg av låneopptakene som er gjort og fremstiller det som om Ap har vært enige i samtlige. Dette stemmer ikke.

Ap fremmet flere ganger forslag om å utsette byggingen av Ørland Sparebank Arena til tidligst 2019. Dette fordi vi var bekymret for økonomien. Vi stemte også imot alle tilleggsbevilgningene på tilsammen 22 mill som ble gjort i forbindelse med byggingen. Vi var også imot salget av toppetasjen på Libra. Salget betyr 1,3 millioner i tapte leieinntekter årlig. I tillegg må kommunen nå betale for leie av lokaler til kirkekontoret. Dette er penger som hadde kommet meget godt med i et stramt driftsbudsjett.

Sandvik sier også at AP stemte imot budsjettforslaget til Høyre/SP/V/FrP og viser overraskende liten forståelse om hvordan politisk budsjettbehandling fungerer. Når rådmannen legger frem sitt budsjett så er det opp til politikerne å gjøre sine endringer. Posisjonen legger frem sitt budsjettforslag og opposisjonen legger frem sitt eget. Vi stemte ikke i mot deres, vi stemte FOR vårt eget budsjett. Skal man bruke denne logikken, kan man hevde at H/SP/V/FrP stemte imot de sakene vi ønsket å prioritere i vårt budsjett for 2018; blant annet bonuslønn til brukere på SAVA, tidlig innsats i skole, fagleder-stilling for historie, økning i digitale læremidler, basishall for turn, oppgradering av servicebygget på Austrått fort, trafikksikkerhetstiltak, mulighetsstudie for Meieriet og nytt lydutstyr i Ørland Kultursenter.

At H/SP/V/FrP har økt lånegjeld med 300 mill (44 % økning) fører til at Ørland Kommune må redusere drifta med 9,2 mill  i 2019. Dette rammer våre ansatte, våre innbyggere og våre kommunale tjenester. Arbeiderpartiet er opptatt av ansvarlige budsjett og vi vil skjerme de viktigste kommunale oppgavene, nemlig oppvekst og helse. I formannskapet 15. november 2018 foreslo AP å skjerme oppvekst og droppe nedskjæringene på 2,4 årsverk i skole mot å heller kutte i administrasjon. Dette stemte H/SP/V/FrP i mot!

I stedet for å diskutere hvem som stemte hva, bør H/SP/V/FrP ta ansvar for sine egne vedtak. De har et år igjen ved roret i Ørland Kommune. Spørsmålet er hvordan de vil gjøre nedskjæringene i drifta og om låneopptakene fortsetter. La oss håpe at de klarer å få skuta på rett kjøl igjen. I motsatt fall står Arbeiderpartiet klar til å ta over.

Gunnhild Tettli

Leder for Ørland Arbeiderparti