«Har vi ofret nok natur på Fosen nå, eller går dere inn for videre utbygging?»

«I kartene hos NVE ligger omtrent hele Fosen som et gunstig område for videre vindkraftutbygging. Jeg ser for meg at det ut fra en ren økonomisk begrunnelse vil være lett å konkludere med at siden den store overføringslinja også kommer tvers over Fosen, er det enkelt og billig å bygge ut videre», framholder Astrid Witsø i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra Roan vindpark med Bessakerfjellet vindpark i bakgrunnen.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Nå om dagen arbeider NVE med en nasjonal plan for videre satsing og utbygging av vindkraft. – Det er fint at det kommer en slik plan slik at prosessene omkring etablering av eventuelle nye/utvidede vindparker, kan skje på en ryddig måte – det er mer enn en kan si om det som har skjedd i og rundt  vindkraftutbygginga hittil.  Den nye nasjonale planen skal ut på høring i april 2019, i følge NVEs nettsider. Kommunene er blant høringsinstansene.

I Roan, Åfjord og Bjugn er som kjent en storstilt vindkraftutbygging i gang. Det medfører store inngrep i natur som langt på vei var urørt i forkant. Mange hevder at vi har så store områder med urørt natur i dette landet, at det ikke spiller noen rolle om vi dekker store fjellområder med vei og vindmøller. – Sannheten er en annen. I følge Miljødirektoratet var det i 2013 bare 11,6 % av Norges fastlandsareal som inngår under definisjonen villmarkspreget natur (natur som ligger 5 km eller mer fra tyngre tekniske installasjon som veier, energiutbygging, mm.) Urørt natur har krympet kraftig de siste tiåra, og krymper stadig – ikke minst pga vindkraftutbygging som krever store areal.

At det også er svært liten respekt for reindriftsnæringa i sammenheng med vindkraftutbygging, er forstemmende å se. Her burde storsamfunnet ha vist bedre skjønn og raushet.

I kartene hos NVE ligger omtrent hele Fosen som et gunstig område for videre vindkraftutbygging. Jeg ser for meg at det ut fra en ren økonomisk begrunnelse vil være lett å konkludere med at siden den store overføringslinja også kommer tvers over Fosen, er det enkelt og billig å bygge ut videre. For meg er dette et skremmende scenario.  

Når den nye nasjonale planen for vindkraftutbygging nå snart kommer på høring til kommunene, utfordrer jeg de politiske partiene i kommunene på Fosen til å komme fram med sine synspunkter på hvordan de tenker om videre vindkraftutbygging. Har vi ofret nok natur på Fosen nå, eller går dere inn for videre utbygging? For meg og mange flere vil dette være et viktig spørsmål ved valget i 2019.

Astrid Witsø, Åfjord