«Alle disse vedtak om nye låneopptak er enstemmig vedtatt av kommunestyret»

Investeringene som er gjort i Ørland kommune er gode investeringer og de vil komme hele nye Ørland til gode, skriver Hilde Kristin Sandvik (H) i dette debattinnlegget.

Hilde Kristin Sandvik (H), gruppeleder for posisjonen i Ørland.  Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

Investeringsbonanzaen i Ørland kommune de siste 3 årene…

Sitter og ser igjennom vedtak som et gjort i Ørland kommune de siste 3 årene og vi lurer på hvilke investeringer vi politikere i posisjon har gjort som Ap egentlig ikke ville være med på, men stemte for?


- Er det Ørland Sparebank Arena?

- Utfylling og opparbeidelse av Brekstad bukta til industriområde?

- Kjøp av Ulsetmyran?

- Ny brannstasjon?

- Byggingen av ny barneskole?

- Utbyggingen av Borgen barnehage?

- Ferdigstillelse av Rusasetvannet?

- Overføringer av 3,97 mill til fullførelse av prosjekt Turveier til alle grender?


Alle disse vedtak om nye låneopptak er enstemmig vedtatt av kommunestyret i Ørland, med unntak av SV som stemte imot Ørland Sparebank Arena.

Eller var dere kanskje imot bytte av vannledning og utskiftelse av rør i Ørland kommune?

Derimot stemte opposisjonen imot fjorårets budsjett forslag til H, Sp, V og FrP.


Ap + SV stemte dermed imot:

- Tilskudd for å dekke opp økte transportkostnader

- 9 - seter bil til hjemmetjenesten som brukes daglig til å fremme økt aktivitet for eldre og motvirke ensomhet

- Dere stemte imot økt ressurs på 450 000 til tidlig innsats i barnehage.

- Opposisjonen ble heller ikke med på å beholde ressursen på landbrukskontoret eller se viktigheten av at kommunen gir grøftetilskudd til landbruket.

- De stemte heller ikke for nye lysmaster på Gryta


I tillegg valgte posisjonen å legge til rette for Helårsåpenbarnehagen i kommunen, noe Ap og SV vil ta bort. Et tilbud som er tatt vel imot av Ørlands innbyggere - til og med har vi fått en familie ekstra som valgte å flytte hit på grunn av dette tilbudet. Samtidig har vi også fått innført skolelunsj i alle skolene på Ørland.


Kjøp av fru Inger statuen til 1,5 mill stemte 8 fra posisjonen imot.

Opprettelse av ny stilling daglig leder på Kultursenteret 1,1 mill vil også gå utover driftsrammene i helse og oppvekst- men så lenge det er kultur er det ikke lov å si dette - men på lik linje med andre ting som påvirker drifta - vil vi med en økning på Kultursenteret måtte redusere på lærer- eller sykepleierstillinger.

Men dette ser ikke Ap. Det samme gjelder bruk av Meieriet. Det koster kommunen å drifte Meieribygningen på lik linje med kultursenteret og Ørland Sparebank Arena.


Investeringene som er gjort i Ørland kommune er gode investeringer og de vil komme hele nye Ørland til gode. Og de 10 punktene vi i koalisjonen skrev en avtale på om å gjennomføre i fireårsperioden i posisjon har vi realisert alle som en. Og det bare etter 3 år i «lead».


På vegne av H,Sp, V og FrP