Debatt

«Mange har sagt til meg at de har sluttet å gå på konserter på grunn av dette misforholdet»

Tove Wasskog Lysøbakk er kritisk til lydbildet under konserter i Bjugn kulturhus.

Salen i Bjugn kulturhus. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Vidar Schanke

Debatt

Kommentar til innlegg av 2. november; Lav sanglyd.

Kulturhuset i Bjugn har mange og varierte tilbud til befolkningen. Vi er heldige som har tilgang til å se/høre både nasjonale og lokale artister i vårt nærmiljø.

Men, så er det dette med god sanglyd, som er omskrevet i innlegget av Hr. Strugstad.

Da Anders Jektvik besøkte Bjugn forrige gang, var det folk som forlot konserten før den var ferdig! Pga dårlig sanglyd og for høy musikk...(Jeg har også fått vite at det var samme greia i Olavshallen). Jektvik har jo så vare og flotte tekster! Da er det veldig synd at tekstene drukner i musikken.

Jeg er veldig glad i å gå i kulturhuset på konserter, men vegrer meg på grunn av ubalansen mellom tekst og tone. Generelt syns jeg det har vært slik i kultursalen i flere år.

Mange har sagt til meg at de har sluttet å gå på konserter på grunn av dette misforholdet.

Jeg tenker: Hvem er de mest aktive brukere av slike arrangementer?

Jo, det er folk i godt voksen alder som har tid og økonomi til å oppsøke salen.

Og godt voksne folk taper hørsel ettersom årene går. Da er det enda viktigere å ha en god balanse mellom tekst og tone. Det må vel føles både tungt og trist for tekstforfattere og utøvere som har et budskap å formidle, og som ikke når fram med det?

Musikken skal være tonefølge, og ikke føles som om noen "tramper i klaveret" eller at trommene sprenger trommehinner!

For noen år siden, som leder i Bjugn hørselslag, tok jeg opp denne problematikken med Hr Strugstad, hvorpå jeg fikk til svar at han aldri hadde fått en eneste klage...

Han tilføyde: " Dessuten trodde jeg at folk som hører dårlig, må ha høy lyd!"

Det er en sannhet med modifikasjoner. Vi som har nedsatt hørsel er avhengig av god balanse mellom tekst og tone. Såfremt det er tekst, er det den som skal dominere lydbildet.

Jeg håper at de som jobber med lyd kan ta seg dette ad notam, slik at flere av oss innbyggere kan få ta del i gleden av å gå i Bjugn Kulturhus, vel vitende om at sanglyden er bedre enn den har vært til nå.

Tove Wasskog Lysøbakk