«Jeg vil ha meg frabedt å bli beskylt for å ha ekstreme holdninger»

Harald Andresen skriver i dette leserinnlegget at han ber om respekt for de som ønsker en annen enn dagens flyktningpolitikk.

Harald Andresen skriver i dette leserinnlegget at han vil ha seg frabedt å bli beskylt for å ha ekstreme holdninger  Foto: Alexander Killingberg

Debatt

Mer om fremmedfrykt, toleranse og ekstreme holdninger.


«Fremmedhatets fremvekst i vest er en av tidens mest skremmende trender», skriver Fosna Folkets redaktør i en kommentar i forbindelse med en pågående debatt om fremmedkulturell innvandring på avisens debattside. Ingen grunn til å misforstå at det er mine ord i debatten som det her siktes til. Redaktøren er ikke alene om denne frykten. Jeg har mottatt verre «hogg» enn dette  for mine «ekstreme holdninger». Det er blitt «korrekt» å snakke om toleranse, vi skal oppdras til toleranse overfor fremmede kulturer uansett hva de bringer med seg. De samme «korrekte» viser derimot ikke den minste toleranse overfor oss som frykter for landets framtid. De kaller det for «fremmedfrykt».

En tillyst demonstrasjon i Oslo til støtte for den tidligere straffedømte pakistanske jenta, Asia Bibi, er nå avlyst. Press og trusler fra muslimske miljøer gjør det for farlig å gjennomføre demonstrasjonen. Dette skjer i Norge i 2018. Vi kan ikke gjennomføre en demonstrasjon til støtte for en kristelig dame som har vært fengslet i mange år for sin tro. Det er for farlig !!  Skal Norge og nordmenn akseptere at barbarene får bestemme hva vi skal støtte og ikke? Dette skjer – i vårt land !! Ja, det skjer så visst ikke bare her. Britiske myndigheter skal ha avvist å ta imot Asia Bibi sitt ønske om å få komme til Storbritannia – også av frykt for uro blant landets muslimer. Er ikke dette fremmedfrykt?

Jeg vil ha meg frabedt å bli beskylt for å ha ekstreme holdninger, og for å spre skremselspropaganda og fremmedhat. Å bli stemplet som rasist har jeg og opplevd. Jeg er vokst opp i en heim der vi tidlig lærte  hvor viktig det var å hjelpe mennesker i nød. Min mor og mormor deltok i misjonsforeninger som samlet penger til, ikke bare å spre det kristne budskap, men like mye til å bygge skoler, sykehus osv. i fattige land. At pengene kom dit de skulle kunne vi se på filmer som ble vist på basarer og andre tilstelninger rundt om i forsamlingslokaler. Var det innsamlingsaksjoner i radio og seinere TV skulle vi gi, det var vår soleklare plikt.

Vi som ønsker en annen flyktningpolitikk enn dagens der vi tar folk til Norge i stedet for andre løsninger, ber om respekt for det. Det finnes andre og bedre løsninger – som å kjøpe flyktningeplasser i konfliktene/krigenes nærområder. Når det f.eks. gjelder Syriske flyktninger kunne vi etter avtale med Jordan bygd og drevet mottak der. Norge har penger, og med dette kunne vi hjulpet langt flere for samme beløp. Og vi kunne fanget opp de aller svakeste, de som ikke har mulighet til å komme seg den lange vegen til Europa. Og vi  ville samtidig ta inntektene fra de kyniske menneskesmuglerne.  Å ta folk til høykostnadslandet Norge er en ugunstig løsning. Det ville vært mange fordeler med mottak i nærområdene – flyktningene ville komme til et land med samme kultur, i mange tilfeller også samme språk. De ville lettere kunne vende tilbake etter at krigen var slutt for å delta i gjenoppbyggingen av landet sitt.  Det ville også gitt valuta til vertslandet. En ordning som lett kunne vært mulig i regi av FN dersom viljen hadde vært tilstede.

Toleranse er også å respektere folk som ser andre løsninger, og som ønsker at landet vårt skal være trygt å leve i. Noe er alvorlig galt når en demonstrasjon for et forfulgt menneske ikke kan gjennomføres av frykt for en uro!! Da er vi ikke lenger herrer i eget land. Det blir fullstendig feil her å beskylde en som advarer mot en farlig utvikling for ekstreme holdninger og fremmedfrykt. Jeg advarer mot fremmedfrykt og ønsker at vi fortsatt kan få leve i et land der vi kan si hva vi mener – og hvor vi kan demonstrere trygt for og imot hva vi ønsker. Å avlyse en tiltenkt demonstrasjon til støtte for et forfulgt menneske er et alvorlig sykdomstegn, og et virkelig tegn på at fremmedfrykten råder i landet.


Harald Andresen