Debatt

«Slutt å legge ned og ta fra oss det som finnes på land og sjø»

Fritidsfisker Knut Hellesvik ber ordfører Ogne Undertun (Ap) snu i saken om nytt oppdrettsanlegg ved Lønngrunnen i Bjugn.

Lønngrunnen.  Foto: Arkiv

Debatt

I sin kommentar til mitt forrige innlegg I FosnaFolket skriver ordfører Undertun «at han vil gjøre noe for Lysøysundet».

Helledussen så søtt!

Først legger han ned skolen i Fagerenget!

Deretter tar han fra oss fiskeplass etter fiskeplass og gir det til MarineHarvest (som har mer enn nok fra før.)

Havbruksfondets midler som kommunen håver inn på laksefarmene omkring Lysøysundet, går ikke til Lysøysundet som ville vært naturlig, men til kaiutvidelse på Valsnesset – hvor MarineHarvest regjerer. Det må da gi bismak?

Og nå ber han meg invitere lag og foreninger til møte for å diskutere hva som kan gjøres for Lysøysundet. Vel vitende om at lag og foreninger er godt bestyrt av enten AP-politikere eller ansatte i MarineHarvest. Og da er jo svaret gitt!

Ordføreren og resten av kommunestyret bør stikke fingeren i jorda og orientere seg litt. Folk i Lysøysundet klarer mye på egen hånd – bare de slipper å bli motarbeidet av politikere. Hvem sørget å få gjenåpnet skolen i Fagerenget? Hvem har hvert eneste år arrangert Kystkulturdager der ordfører og varaordfører gjerne stiller opp for å sole seg i glansen?

Hvis ordføreren virkelig ønsker å gjøre noe for Lysøysundet, så er det å la oss beholde det vi har! Slutt å legge ned og ta fra oss det som finnes på land og sjø her ute! Hjelp de lokale folkene som prøver å få til noe i Lysøysundet! Du vet at de finnes!

Da kan du bidra til å skape noe for lokalsamfunnet.

Du kan fremdeles snu i saken om laksefarm på Lønngrunn. Det er ikke noe skam å snu selv for en ordfører! Og det vil kanskje gi økt stemmetall ved neste lokalvalg :)

Knut Hellesvik

Fritidsfisker