Kommentar

«En farlig skremselspropaganda»

«Fremmedhatets fremvekst i vesten er en av tidens mest skremmende trender», skriver Fosna-Folkets redaktør Alexander Killingberg i denne kommentaren.

Redaktør Alexander Killingberg.  Foto: Ina Marie Haugen

Debatt

De siste dagene har vi hatt en innvandringsdebatt gående på Fosna-Folket.no. Jeg mener norske aviser skal ha en svært høy terskel for å nekte folk å komme til orde. Vi må også tåle å diskutere innvandring, selv om frontene er harde og det skrives med store bokstaver.

Et tilsvar på tilsvaret fra Harald Andresen skaper onsdag kveld sterke reaksjoner i sosiale medier. Reaksjonene er både myntet på innholdet i innlegget til Andresen, men også på at Fosna-Folket velger å trykke innlegget.

«Jeg snakker om mennesker som forfekter en kultur, eller rettere sagt ukultur, langt hinsides vår vestlige -  som praktiserer kjønnslemlestelse, barneekteskap (pedofili), tvangsekteskap, æresdrap, kvinneundertrykking, steining osv. Det er snart ikke en dag uten knivstikking og drap begått av fjernkulturelle. Dødsbølgen sprer seg utover landet», er blant det Harald Andresen skriver.

Dette kan selvfølgelig ikke få stå uimotsagt. Det er kun en bitteliten andel av de mest ekstreme som er i nærheten av å forfekte den kulturen Harald Andresen beskriver. Og jeg er overbevist om at du finner et lite mindretall med ekstreme samme hvilken religion eller politisk retning du snakker om. Den soleklare majoriteten av fremmedkulturelle innvandrere her til lands er hardtarbeidende og ordentlige folk med flotte verdier. På Fosen er vi så heldige å ha en rekke flotte innvandrere som er viktige bidragsytere i lokalsamfunnet. Det burde være unødvendig å påpeke.

Mange har flyktet fra en fortid vi nordmenn knapt kan drømme om. Jeg innbiller meg i alle fall ikke at jeg klarer å sette meg inn i hvilket helvete med krig og elendighet de rømmer fra.

Vi skal selvfølgelig debattere innvandring, og jeg har i utgangspunktet svært høy terskel for å nekte folk å komme til orde med sine ytringer i Fosna-Folket. Derfor valgte vi også å publisere tilsvaret fra Harald Andresen.

Det jeg reagerer spesielt på i Andresens innlegg er generaliseringen. Noen få fremmedkulturelle innvandrere dømmes for drap. Det er ikke snakk om en promille en gang. Likevel velger Andresen å mistenkeliggjøre nær sagt hver og en som ikke kommer fra vesten. Dette er en farlig skremselspropaganda, og det er også en svært lemfeldig omgang med fakta.

Jeg minner om følgende:

I Norge var det flest drap på 1980-tallet og helt tidlig på 1990-tallet. Da var det flere år med rundt 50 årlige drap. De siste årene har det ligget et sted mellom 25 og 30 årlig. Jeg minner om at vi i samme periode har blitt om lag én million flere nordmenn. Etter min mening vitner dette om alt annet enn en voldsbølge som sprer seg utover landet. Den største «voldsbølgen» vi i Norge har opplevd i senere tid skjedde 22. juli 2011 og ble begått av en etnisk norsk mann.

Jeg tar ikke i dette innlegget noe klart standpunkt til om vi i dag har en for restriktiv eller for «snill» innvandringspolitikk i Norge. Jeg er imidlertid opptatt av å få fakta på bordet. Og generalisering er og blir både feil og skummelt. Fremmedhatets fremvekst i vesten er en av tidens mest skremmende trender. Vi ser det i Norge, i Europa og ikke minst i USA. Debatten polariseres. Frontene blir hardere. Det er oss eller dem.

Her har vi alle et ansvar. Vi må tåle å diskutere innvandring. Vi må tåle sterke meninger. Men vi må også engasjere oss og svare når vi er uenige. Debatten foregår i avisa, den foregår ansikt til ansikt på ferja og på Facebook. Jeg mener vi alle har et ansvar for å si hva vi mener.  Det er viktig at vi diskuterer. Personlig synes jeg rasismekortet ofte blir dratt vel fort opp av lomma med en gang noen ymter frempå om at man ikke er bare positiv til innvandring. Det er heller ikke bra, for det kveler debatten.

Internett har kommet for å bli. Aldri har kunnskapen vært så lett tilgjengelig, men det har heller aldri har vært så lett å gå seg vill i jungelen. Det krever en viss kildekritisk sans og sunn fornuft å bevege seg i dette landskapet. Kan jeg stole på denne kilden? Er det som står riktig fremstilt? Hvem skriver? Hvilken agenda har den som skriver? Finnes det en annen side av saken?

Det er fullt mulig å lese kun artikler fra tvilsomme nettsider og få bekreftet sine fordomsfulle meninger, og det samme hvilket syn man måtte ha. Et problem oppstår også når folk diskuterer uimotsagt og kun med sine meningsfeller i deres rom på nettet. Og det er problematisk når folk burer seg inne med sine meninger. Da er det mye bedre at de kommer ut i det offentlige rom og møter motstand.

Vi må tåle debatt. Men da må vi også våge å ta debatten.

Alexander Killingberg

Ansvarlig redaktør