«Å opprettholde jordbruket her er en vinn-vinn-situasjon som gir fordeler både for bønder og for driften av flystasjonen»

Forsvarsbygg og Ørland flystasjon er ikke enige med Halvor Schanche i at Ørland flystasjon har vært en «åpen» stasjon. De skriver i dette leserinnlegget at de ønsker å videreføre godt samarbeid med bønder for å drive jorda inne på det militære området.

I dette debattinlegget skriver Ørland flystasjon og Forsvarsbygg at samarbeidet med lokale bønder for å drive jorde inne på Ørland flystasjon er en vinn-vinn situasjon. Her et av de nye F-35 kampflyene på rullebanen.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

«I et leserinnlegg den 6. oktober skriver Halvor Schanche at Ørland flystasjon ikke lengre er en åpen stasjon hvor bøndene kan kjøre ut og inn hovedporten for å drive jorda på stasjonsområdet. Forsvarsbygg og Ørland flystasjon ønsker å presisere at innholdet i innlegget er misvisende.

Ørland flystasjon har betydelige landbruksarealer inne på stasjonsområdet. Disse arealene leies ut og driftes av eierne av omkringliggende gårdsbruk. Slik var det før utbyggingen av flystasjonen og slik er det også nå. Utbyggingen medfører noe arealbeslag, men i 2018 er ca. 2600 dekar fortsatt leid ut til jordbruksformål.

Ørland flystasjon har aldri vært en «åpen» stasjon med mulighet for fritt å kjøre inn og ut. Flystasjonen er et militært område og leietakere som har drevet jordbruksarealene har i likhet med andre med lovlig ærend inne på flystasjonen fått adgang til basen gjennom bestemte porter med adgangskontroll. Forsvarets sikkerhet og arealbehov knyttet til den nye kampflybasen prioriteres høyt. Etableringen av kampflybasen gjør at kontrollen med inn- og utpasseringer har blitt skjerpet.

Vi har siden oppstart av planarbeidet for Ørland flystasjon vært opptatt av å bevare mest mulig dyrka mark. Drift av jorda inne på flystasjonen er en viktig ressurs for landbruket i kommunen. Å opprettholde jordbruket her er en vinn-vinn-situasjon som gir fordeler både for bønder og for driften av stasjonen. Vi ønsker å videreføre denne ordningen i godt samarbeid med bønder og landbrukskontoret.

Forsvarsbygg og Ørland flystasjon »


LES OGSÅ: Debatt: «Å brakklegge store deler av Ørlands beste jordbruksområde er hjerteskjærende»