«Å brakklegge store deler av Ørlands beste jordbruksområde er hjerteskjærende»

Ørland flystasjon er ikke lenger en åpen stasjon hvor bøndene kan kjøre ut og inn hovedporten for å drive jorda på stasjonsområdet, skriver Halvor Schanche i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

«Dette er en hjerteskjærende sak», sier tidligere Sp leder Liv Signe Navarsete.

Ja, å «brakklegge» store deler av Ørlands beste jordbruksområde, er hjerteskjærende.

Ikke bare for bøndene, men for folk flest. Dette burde forøvrig ikke komme som noen overraskelse, heller ikke for Sp. De kjempet med stor iver, sammen med Ap, for å få denne lokaliseringen til Ørlandet. Det var rene halleluja- stemningen da Bart Eide i 2012 kunne fortelle denne gladnyheten.

Som Nato base og Norges kampflybase i særklasse, er ikke Ørland flystasjon lenger en nærmest åpen stasjon hvor bøndene kunne kjøre ut og inn hovedporten for å drive jorda inne på stasjonsområdet. Nå er det som forventet kontroller i alle retninger, hvor kameraene står tett. Så Liv Signe, som Sps forsvarspolitiker er ikke dette en god sak for Sp å slå politisk mynt på.