«Dette er helt bak mål»

De aller fleste mobbeofre ønsker seg en ny start, og muligheten til å velge skole og kommune selv skal bidra til nettopp det, skriver Ida Margrethe Nordtvedt Hafstad i Ørland Unge Høyre.

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB SCANPIX

Debatt

Fritt skolevalg handler om vår frihet, som elever, til å velge. AUF må slutte svartmalingen og begynne å ta oss elever på alvor!

I et innlegg den 28. september skriver Signe Tettli Sylten at de i AUF og arbeiderpartiet skal kjempe for nærskoleprinsippet. Dette er helt bak mål! Hvorfor skal de elevene som ikke ønsker å bo hjemme eller gå på samme skole, med de samme elevene som de har gått med i flere år, bli tvunget til å bo hjemme?

Signe nevner i innlegget sitt at vi i unge høyre er ute etter karakterbasert opptak. Det er nemlig ikke dette som er hovedgrunnen til at vi ønsker fritt skolevalg. Vi ønsker fritt skolevalg for å gi friheten til alle elever som ikke vil bo hjemme. Om ungdom blir mobbet og ønsker å flytte fra hjemme kommunen sin, så skal de få lov til det. Hvordan kan AUF og Arbeiderpartiet tvinge elevene til å være en plass de ikke ønsker å være? Hvordan skal dette motivere og hjelpe ungdommene med skolearbeid?

Vi i Unge Høyre ønsker å gi elever frihet. Frihet til å velge akkurat den skolen de selv ønsker å gå på. Vi vil hjelpe med å motivere å glede ungdommer, slik at de kan gå det de vil, akkurat hvor de vil. Signe Tettli Sylten og resten av AUF tenker ikke på mobbeofrene når de kjemper for nærskoleprinsippet...

AUF tar virkelig ikke oss elever på alvor og det er noe de er nødt til å gjøre. Nærskoleprinsippet er bare tull og det burde ikke engang vært snakk om noe annet enn fritt skolevalg! De aller fleste mobbeofre ønsker seg en ny start, og det er det å få velge skole og kommune selv som skal hjelpe de til å få det.

Jeg vil stille et spørsmål tilbake til AUF. Hvordan kan dere mene at dere vet hvilken skole som er best for hver enkelt av oss elevene?

Vi i unge høyre mener at hver elev bør ha rett og frihet til å velge skole selv, da det kun er de som vet hva som er best for seg selv.