Debatt

«Skal halmen kuttes eller ikke?»

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, Fosen kornsilo, Felleskjøpet og Ørland/Bjugn landbrukskontor kommer med en klar oppfordring til bøndene.
Debatt

Årets tørke har ført til avlingssvikt sørover i landet. Vi bør derfor ta vare på de ressursene vi har, deriblant halm. Det er mange som ønsker å bidra med fôr, og ringer for å spørre hvordan de skal få tatt vare på halmen nå som treskinga nærmer seg. Skal halmen kuttes eller ikke? Svaret er Nei. Ta vare på halmen uten kutting! Det kommer også ei Pressemelding fra samvirkeorganisasjoner over helga.

Ammoniakkbehandling

Halmen bør også ammoniakkbehandles. Det gjør at mer av næringa i halmen blir tilgjengelig for dyra. Dette gir halmen bedre fôrverdi, sammenlignet med ubehandlet halm. I tillegg tar ammoniakkbehandlinga knekken på floghavren.  I Trøndelag er det kun en aktør som utfører ammoniakkbehandling. Det er Trønderfôr, med Leidulv Holan som leder.

Trønderfôr har mulighet til å ammoniakkbehandle halm på Fosen, men det blir stor pågang. En risikerer at halmen blir liggende flere dager uten behandling. Det må derfor satses på halm som er tørr nok til at den tåler å ligge ei stund før ammoniakkbehandlinga skjer.

  • Halmen bør derfor ikke ha en vannprosent på over 25.
  • For at behandlinga skal skje så effektivt som mulig bør halmballene ligge mellom 7-25 meter fra vei.
  • Ikke legg 3 baller i bredda, og helst ikke to i høgda. Legg de gjerne på et tørt sted, på en bakkehøyde om mulig.

Skriv kontrakt!

Bøndene vil gjerne ha sikkerhet for at utgiftene dekkes. Meld inn fôr til salgs på Norsk Landbruksrådgivning, Felleskjøpets eller fôrformidling.no sine hjemmesider. Slik kommer du lettere i kontakt med kjøper. På Felleskjøpets sider er det registrert flere kjøpere enn selgere.

Hver enkelt kornprodusent må selv gjøre avtaler med kjøper. Avtaleforslag for salg av grovfôr, halm i streng og halm i baller finner du på hjemmesidene til NLR Trøndelag. Et prisforslag på halm i streng er 20 øre per kg. Kostnader for pressing, ammoniakkbehandling og transport vil komme i tillegg hvis gårdbrukeren gjør dette selv.

Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag, avdeling Brekstad v/Maren Leraand, Fosen kornsilo v/Lavrans Skanke, Felleskjøpet v/Håkon Ness og Ørland/Bjugn landbrukskontor.