Debatt

«Jeg husker spesielt første skoledag – da gjorde jeg noe jeg ikke fikk lov til – jeg syklet helt fram til skolen»

Siri Eide Storaa skriver i dette leserinnlegget om det mye omtalte Haugen-krysset i Botngård i Bjugn kommune.

Bildet er tatt i forbindelse med en av Fosna-Folkets artikler om Haugen-krysset tidligere i år.  Foto: Erik Eikebrokk

Debatt

I området fra krysset opp til Haugen fra Botngård sentrum bor det i dag mange folk. Alt fra 0-90 år! Noen går – noen sykler -andre kjører bil. Mange kjører bil faktisk – fordi foreldrene ønsker ikke at barna deres skal sykle eller gå til skolen eller til andre fritidsaktiviteter.

De må nemlig krysse «Skrekk -krysset».

Jeg er født og oppvokst på Helland. Jeg husker spesielt første skoledag – da gjorde jeg noe jeg ikke fikk lov til – jeg syklet helt fram til skolen. Mamma var veldig sint på meg. Krysset var farlig da også, men da var jo fartsgrensa der mye lavere, det var 2 kjørefelt og ikke minst veldig mye mindre trafikk. Det er 40 år siden!!

I dag er jeg utdannet trafikklærer – jobber med trafikk sikkerhet og fokus på barn og unge og ungdom og eldre i trafikken. Jeg var nettopp hjemme og observerte trafikken i krysset.

En gutt krysset veien. Han brukte 7 sek . Det gikk bra – det kom ingen biler akkurat da. Men hvor langt unna skal bilen være??

Når fartsgrensen på veien er 80 km/t -betyr det at bilen kommer med en hastighet på 22 m/sek. Dette betyr at den skulle være ca 150 m unna.

Hvor god er barn og faktisk vi voksne til å bedømme slike avstander?

Kommer bilen kjørende i 80 km/t eller kjører den mer???

Skolevei:

Det er kontinuerlig trafikk i og rundt krysset. Daglig kjører flere busser FLERE ganger om dagen inn og ut av motgående kryss. Dette pga ulik oppstart og slutt på barne-og undgomsskolen og den vgs.

Hvor fort klarer bussen å komme seg opp i fart?? Hvor langt unna må bilene være da?? Hvis den skal nedover bakken tar det litt kortere tid, men skal den mot Gjølga tar det lengre tid. Bussen må minst ha en luke på 250 m på bilene. Blir bilen hindret og kommer fort tar den kanskje en forbikjøring like foran eller i krysset. Det er faktisk lov når du kjører på forkjørsveg.

Og i disse to kryssene som i dag har 3 kjørefelt!! skal opp i det hele noen krysse over veien!!

Kommer du fra Haugenkrysset i en lav personbil en sommerdag når gresset enda ikke er klipt langs med veikanten er sikten mot Botngård ikke mer enn maks 80 m. Hvordan i all verden skal vi ta vite om det er sikkert å kjøre ut??

Jeg reagerer veldig STERKT da jeg leser Fosna-Folket den 12.mars der  Alexander Larssen fra Statens vegvesen sier at det gir en falsk trygghetsfølelse av å sette ned fartsgrensen i krysset.

Er han feilsitert??

Går det an å ha så markant lite trafikkforståelse. Har han lest NA rundskriv nr 2011/7 pkt 2.2 der det står at «det må gjøres en særskilt vurdering av behovet for fartsgrense 60 km/t i inntil 2 km fra avstand fra skoler»?????

RESPEKTLØST kaller jeg denne uttalelsen.

Alle som jobber med trafikk vet at det er FARTEN som dreper.

Vi vet at hvis fartsgrensen går ned så vil de aller fleste trafikantene følge dette. Vi vet også at det finnes noen som ikke bryr seg, MEN det vil være en større sjanse at gutten som bruker 7 sek på å komme seg over veien klare å komme over flere ganger.

Jeg leser at Bjugn kommune jobber intenst med å få til en bedre trafikksituasjon i dette krysset. Det snakkes om rundkjøring og det snakkes om undergang for de gående og syklende!! HIPP HURRA!!

Jeg vet at dette er ikke gjort over natten – men å sette opp et skilt med lavere fartsgrense er faktisk gjort på en halv dag......

JEG KREVER HANDLING NÅ!!!

Jeg er glad i hjembygda mi og jeg er glad i slekta mi som daglig trafikkerer i dette krysset. Jeg vil ha et STRAKS tiltak NÅ i «Skrekk-krysset»

Siri Eide Storaa

Oppvokst på Helland