Meninger

«Vil skape uenighet og trøbbel for den nye kommunen»

«Uansett hvor denne skole vil bli bygd så vil det skape uenighet og trøbbel for den nye kommunen Indre Fosen i lang tid», skriver en skoleinteressert vanvikbygg i dette leserinnlegget som omhandler videregående skole i Indre Fosen kommune.

I april skal fylkestinget ta avgjørelsen om hvor Indre Fosens fremtidige videregående skole skal ligge.   Foto: Arkiv

Debatt

Bygges den i Rissa vil hovedsognets innbyggere i Leksvik føle seg bedratt og rett og slett lurt.

Bygges skolen i Vanvikan vil dagens protester fra facbookgruppen og lederne i Rissa Næringsforum fortelle hva store deler av Rissas befolkning mener. Langvarig misnøye og uenighet vil uansett bli resultatet.

Som en kjent mann i Vanvikan uttalte forleden så hadde dette blitt lettere og forstått og akseptert hvis det i Vanvikan hadde vært ei hensiktsmessig tomt. Det finnes imidlertid ikke uten å måtte rive i stykker en vesentlig del av det lille som fins av sentrumsareal. Bare eksproprieringen av Bortistu pluss riving og planering ellers blir fort opp mot 100 mill før alle advokater har fått sitt. Hvis den nye kommunens politikere finner å måtte sponse fylkeskommunen med slike kostnader til tomt vil Indre Fosen umiddelbart bli satt under statens administrasjon ved den såkalte robek lista hos fylkesmannen.  Det har ikke den nyetablerte kommunen råd til, og fylkets politikere kan ikke være medansvarlige til det.

Av de 40 videregående skolene i Trøndelag er sikkert halvparten for små til å innfri dagens og fremtidens krav. Kommende innsparinger i de offentlige budsjetter vil raskt kreve at fylket må foreta revurdering av de videregående skolene i Trøndelag. Det er nemlig ikke bare skolene i Rissa og Leksvik som er for små.

Ut fra det som foran er nevnt må det eneste forsvarlige være at skolene i Leksvik og Rissa, gjerne med en felles administrasjon, opprettholdes inntil fylkeskommunens vurdering av hele skolestrukturen i Trøndelag blir foretatt. Da har man heller ikke bevisst skapt unødvendig trøbbel for den nye Indre Fosen kommune, og kommunen kan konsentrere seg om andre store utbyggingsoppgaver som venter i Vanvikan.

For oss som har eiendom i Vanvikan vil videregående skole bety verdiøkning. Det kan ikke fylkespolitikerne ta med i sin vurdering.

Skoleinteressert Vanvikbygg