onsdag 03.07 2019

«Som fersk lokalpolitiker var jeg med på å legge ned en skole. Det kommer jeg ikke til å gjøre igjen»

Nedskjæringer bør først og fremst skje på ikke-lovpålagte tjenester og ledelsesnivå i nye Ørland kommune, skriver Fredrik Sandness (Ap) i dette innlegget.

«Naturvernerne har selv den største skylda for tilbakegangen av fuglearter»

«Havørna har utryddet nesten alt av sjøfugl og våtmarksfugler», skriver Leif Willy Berg blant annet i dette leserinnlegget.

tirsdag 02.07 2019

«Rapporten om videregående er politisk fabrikkert – det er ingen utredning»

Kommunelista skriver i dette debattinnlegget at ordfører Steinar Saghaug i Indre Fosen har framsatt flere uriktigheter rundt prosessen om videregående skole. Elementer i innlegget utløste rett til samtidig imøtegåelse fra Saghaug. Hans svar er å finne nederst.

lørdag 29.06 2019

«På Brekstad har vi nå en forvokst idrettshall. Den hadde vi bruk for – men hadde vi råd?»

«Nye Ørland kommune mangler førtitre millioner for å få sitt første budsjett i balanse», framholder Dagfinn Aune i dette debattinnlegget.

tirsdag 25.06 2019

«Til Regjeringen. Fra Ørland kommune»

tirsdag 18.06 2019

«Skal vi ikke forverre fremtidens responstid, må vi verne om alle de ambulansene som vi har»

«I en tid der man har flertall i Stortinget for lovfesting av responstid for ambulansetjenesten, oppleves det som merkelig at helseforetaket i egen region bruker sin tid til å bagatellisere de geografiske utfordringene ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag har, skriver blant annet ordfører John E Høvik (Ap) i dette leserinnlegget.