fosna-folket RSS https://www.fosna-folket.no/ frontpage no fosna-folket frontpage http://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html Sat, 27 Mar 2021 20:00:28 +0100 Thu, 15 Apr 2021 13:55:29 +0200 60 <![CDATA[- Jeg kan forsikre om at alle ansatte går på jobb, med en hovedmålsetting om å gi beboerne et godt omsorgstilbud]]> https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/15/Jeg-kan-forsikre-om-at-alle-ansatte-g%C3%A5r-p%C3%A5-jobb-med-en-hovedm%C3%A5lsetting-om-%C3%A5-gi-beboerne-et-godt-omsorgstilbud-23809236.ece Debatt Thu, 15 Apr 2021 11:06:47 +0200 https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/15/Jeg-kan-forsikre-om-at-alle-ansatte-g%C3%A5r-p%C3%A5-jobb-med-en-hovedm%C3%A5lsetting-om-%C3%A5-gi-beboerne-et-godt-omsorgstilbud-23809236.ece <![CDATA[- Tjenesteveien for både brukere og pårørende når det skal klages, er kommunen. Det er hvert fall ikke via avisa, så dette er fryktelig beklagelig(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/15/Tjenesteveien-for-b%C3%A5de-brukere-og-p%C3%A5r%C3%B8rende-n%C3%A5r-det-skal-klages-er-kommunen.-Det-er-hvert-fall-ikke-via-avisa-s%C3%A5-dette-er-fryktelig-beklagelig-23808307.ece Nyheter Thu, 15 Apr 2021 11:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/15/Tjenesteveien-for-b%C3%A5de-brukere-og-p%C3%A5r%C3%B8rende-n%C3%A5r-det-skal-klages-er-kommunen.-Det-er-hvert-fall-ikke-via-avisa-s%C3%A5-dette-er-fryktelig-beklagelig-23808307.ece <![CDATA[Politiet stanset mistenkelig bil. Det førte til ransakelse av et hus: – Ble beslaglagt 17 liter(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/15/Politiet-stanset-mistenkelig-bil.-Det-f%C3%B8rte-til-ransakelse-av-et-hus-%E2%80%93-Ble-beslaglagt-17-liter-23808658.ece Nyheter Thu, 15 Apr 2021 10:22:17 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/15/Politiet-stanset-mistenkelig-bil.-Det-f%C3%B8rte-til-ransakelse-av-et-hus-%E2%80%93-Ble-beslaglagt-17-liter-23808658.ece <![CDATA[Sorenskriveren i Fosen ved veis ende]]> https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/15/Sorenskriveren-i-Fosen-ved-veis-ende-23804628.ece Debatt Thu, 15 Apr 2021 10:14:46 +0200 https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/15/Sorenskriveren-i-Fosen-ved-veis-ende-23804628.ece <![CDATA[Fosning vant over en million kroner(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/15/Fosning-vant-over-en-million-kroner-23807883.ece Pluss Thu, 15 Apr 2021 09:05:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/15/Fosning-vant-over-en-million-kroner-23807883.ece <![CDATA[Omsetningsøkning under koronakrisen: – Hadde vi visst det vi vet i dag, skulle vi ha kjøpt inn mye mer varer og satt inn mer folk(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/15/Omsetnings%C3%B8kning-under-koronakrisen-%E2%80%93-Hadde-vi-visst-det-vi-vet-i-dag-skulle-vi-ha-kj%C3%B8pt-inn-mye-mer-varer-og-satt-inn-mer-folk-23804669.ece Nyheter Thu, 15 Apr 2021 04:30:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/15/Omsetnings%C3%B8kning-under-koronakrisen-%E2%80%93-Hadde-vi-visst-det-vi-vet-i-dag-skulle-vi-ha-kj%C3%B8pt-inn-mye-mer-varer-og-satt-inn-mer-folk-23804669.ece <![CDATA[Har 70 prosent utenlandsk arbeidskraft. Slik har bedriften opplevd ett år med koronarestriksjoner(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/Har-70-prosent-utenlandsk-arbeidskraft.-Slik-har-bedriften-opplevd-ett-%C3%A5r-med-koronarestriksjoner-23803844.ece Nyheter Wed, 14 Apr 2021 18:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/Har-70-prosent-utenlandsk-arbeidskraft.-Slik-har-bedriften-opplevd-ett-%C3%A5r-med-koronarestriksjoner-23803844.ece <![CDATA[Økning i antall henvendelser hit. Nå kan Fosen-tilbudet bli nasjonalt(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/%C3%98kning-i-antall-henvendelser-hit.-N%C3%A5-kan-Fosen-tilbudet-bli-nasjonalt-23803240.ece Nyheter Wed, 14 Apr 2021 16:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/%C3%98kning-i-antall-henvendelser-hit.-N%C3%A5-kan-Fosen-tilbudet-bli-nasjonalt-23803240.ece <![CDATA[Forskjellen i tilbud på veikontrakter: 240 millioner kroner]]> https://www.mn24.no/sistenytt/2021/04/14/Forskjellen-i-tilbud-p%25C3%25A5-veikontrakter-240-millioner-kroner-23804293.ece New Articles Wed, 14 Apr 2021 15:21:41 +0200 https://www.mn24.no/sistenytt/2021/04/14/Forskjellen-i-tilbud-p%25C3%25A5-veikontrakter-240-millioner-kroner-23804293.ece <![CDATA[Baltikums venner er i sorg(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/14/Baltikums-venner-er-i-sorg-23776553.ece Debatt Wed, 14 Apr 2021 14:06:13 +0200 https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/14/Baltikums-venner-er-i-sorg-23776553.ece <![CDATA[Kjøper rundt ti nye selskap i løpet av året(pluss)]]> https://www.mn24.no/hitra-froya/2021/04/14/KI-kj%25C3%25B8per-ca-ti-nye-selskap-i-l%25C3%25B8pet-av-%25C3%25A5ret-23789385.ece New Articles Wed, 14 Apr 2021 13:53:45 +0200 https://www.mn24.no/hitra-froya/2021/04/14/KI-kj%25C3%25B8per-ca-ti-nye-selskap-i-l%25C3%25B8pet-av-%25C3%25A5ret-23789385.ece <![CDATA[Kun én av ti bedrifter vil benytte seg av lønnsstøtteordning]]> https://www.mn24.no/sistenytt/2021/04/14/NHO-Kun-%25C3%25A9n-av-ti-bedrifter-vil-benytte-seg-av-l%25C3%25B8nnsst%25C3%25B8tteordning-23803220.ece New Articles Wed, 14 Apr 2021 13:51:59 +0200 https://www.mn24.no/sistenytt/2021/04/14/NHO-Kun-%25C3%25A9n-av-ti-bedrifter-vil-benytte-seg-av-l%25C3%25B8nnsst%25C3%25B8tteordning-23803220.ece <![CDATA[Har nesten 50 i arbeid: – Stadig flere nordmenn ønsker å jobbe her(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/n_ringsliv/2021/04/14/Har-nesten-50-i-arbeid-%E2%80%93-Stadig-flere-nordmenn-%C3%B8nsker-%C3%A5-jobbe-her-23803048.ece næringsliv Wed, 14 Apr 2021 12:30:51 +0200 https://www.fosna-folket.no/n_ringsliv/2021/04/14/Har-nesten-50-i-arbeid-%E2%80%93-Stadig-flere-nordmenn-%C3%B8nsker-%C3%A5-jobbe-her-23803048.ece <![CDATA[Stanset tosifret antall råkjørere: – Er egentlig ikke så veldig overrasket(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/Stanset-tosifret-antall-r%C3%A5kj%C3%B8rere-%E2%80%93-Er-egentlig-ikke-s%C3%A5-veldig-overrasket-23801674.ece Nyheter Wed, 14 Apr 2021 10:02:42 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/Stanset-tosifret-antall-r%C3%A5kj%C3%B8rere-%E2%80%93-Er-egentlig-ikke-s%C3%A5-veldig-overrasket-23801674.ece <![CDATA[Folks kjøpevaner endret seg: – Vi har kontakt med kundene på en annen måte(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/Folks-kj%C3%B8pevaner-endret-seg-%E2%80%93-Vi-har-kontakt-med-kundene-p%C3%A5-en-annen-m%C3%A5te-23792427.ece Nyheter Wed, 14 Apr 2021 04:30:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/14/Folks-kj%C3%B8pevaner-endret-seg-%E2%80%93-Vi-har-kontakt-med-kundene-p%C3%A5-en-annen-m%C3%A5te-23792427.ece <![CDATA[Færre delvis ledige i Trøndelag]]> https://www.mn24.no/sistenytt/2021/04/13/F%25C3%25A6rre-delvis-ledige-i-Tr%25C3%25B8ndelag-23798222.ece New Articles Tue, 13 Apr 2021 22:23:16 +0200 https://www.mn24.no/sistenytt/2021/04/13/F%25C3%25A6rre-delvis-ledige-i-Tr%25C3%25B8ndelag-23798222.ece <![CDATA[Har fått 20-talls henvendelser om splitter nytt omsorgssenter: – Pårørende er slitne og fortvila(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Har-f%C3%A5tt-20-talls-henvendelser-om-splitter-nytt-omsorgssenter-%E2%80%93-P%C3%A5r%C3%B8rende-er-slitne-og-fortvila-23798075.ece Nyheter Tue, 13 Apr 2021 19:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Har-f%C3%A5tt-20-talls-henvendelser-om-splitter-nytt-omsorgssenter-%E2%80%93-P%C3%A5r%C3%B8rende-er-slitne-og-fortvila-23798075.ece <![CDATA[Pusser opp dammer for 50 millioner: - Det å få fløyet opp betong, armering og forskaling, koster penger(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Pusser-opp-dammer-for-50-millioner-Det-%C3%A5-f%C3%A5-fl%C3%B8yet-opp-betong-armering-og-forskaling-koster-penger-23798419.ece Nyheter Tue, 13 Apr 2021 17:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Pusser-opp-dammer-for-50-millioner-Det-%C3%A5-f%C3%A5-fl%C3%B8yet-opp-betong-armering-og-forskaling-koster-penger-23798419.ece <![CDATA[Linda (28) er ny sjef ved varehuset: – Det er fullt kjør(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Linda-28-er-ny-sjef-ved-varehuset-%E2%80%93-Det-er-fullt-kj%C3%B8r-23796450.ece Nyheter Tue, 13 Apr 2021 13:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Linda-28-er-ny-sjef-ved-varehuset-%E2%80%93-Det-er-fullt-kj%C3%B8r-23796450.ece <![CDATA[Gråpus ble skutt i øyet med luftgevær: –Tragisk om ungdom bruker katter som skyteskive(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Gr%C3%A5pus-ble-skutt-i-%C3%B8yet-med-luftgev%C3%A6r-%E2%80%93Tragisk-om-ungdom-bruker-katter-som-skyteskive-23796518.ece Nyheter Tue, 13 Apr 2021 11:22:44 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/13/Gr%C3%A5pus-ble-skutt-i-%C3%B8yet-med-luftgev%C3%A6r-%E2%80%93Tragisk-om-ungdom-bruker-katter-som-skyteskive-23796518.ece <![CDATA[Ta oss tilbake til «normalen» slik at vi innbyggerne slipper å «skjemmes»]]> https://www.fosna-folket.no/incoming/2021/04/13/Ta-oss-tilbake-til-%C2%ABnormalen%C2%BB-slik-at-vi-innbyggerne-slipper-%C3%A5-%C2%ABskjemmes%C2%BB-23795768.ece New Articles Tue, 13 Apr 2021 10:08:03 +0200 https://www.fosna-folket.no/incoming/2021/04/13/Ta-oss-tilbake-til-%C2%ABnormalen%C2%BB-slik-at-vi-innbyggerne-slipper-%C3%A5-%C2%ABskjemmes%C2%BB-23795768.ece <![CDATA[Inngikk forlik med sju ansatte etter rettssak om lønn og feriepenger(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/13/Inngikk-forlik-med-sju-ansatte-etter-rettssak-om-l%C3%B8nn-og-feriepenger-23795171.ece Pluss Tue, 13 Apr 2021 09:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/13/Inngikk-forlik-med-sju-ansatte-etter-rettssak-om-l%C3%B8nn-og-feriepenger-23795171.ece <![CDATA[- At næringslivet også vil være med å bidra, er veldig bra(pluss)]]> https://www.mn24.no/hitra-froya/2021/04/12/At-n%25C3%25A6ringslivet-ogs%25C3%25A5-vil-v%25C3%25A6re-med-%25C3%25A5-bidra-er-veldig-bra-23793078.ece New Articles Tue, 13 Apr 2021 08:44:22 +0200 https://www.mn24.no/hitra-froya/2021/04/12/At-n%25C3%25A6ringslivet-ogs%25C3%25A5-vil-v%25C3%25A6re-med-%25C3%25A5-bidra-er-veldig-bra-23793078.ece <![CDATA[Vokser ut av eget bygg: Utvider med over 2800 kvadratmeter(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/13/Vokser-ut-av-eget-bygg-Utvider-med-over-2800-kvadratmeter-23791812.ece Pluss Tue, 13 Apr 2021 04:30:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/13/Vokser-ut-av-eget-bygg-Utvider-med-over-2800-kvadratmeter-23791812.ece <![CDATA[Festival gjenoppstår: – Det er hjertebarnet vårt(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/kultur/2021/04/12/Festival-gjenoppst%C3%A5r-%E2%80%93-Det-er-hjertebarnet-v%C3%A5rt-23791850.ece Kultur Mon, 12 Apr 2021 17:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/kultur/2021/04/12/Festival-gjenoppst%C3%A5r-%E2%80%93-Det-er-hjertebarnet-v%C3%A5rt-23791850.ece <![CDATA[Mann arrestert for vold mot kvinne: – Slagene skal ha vært på overkroppen og i ansiktet(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/12/Mann-arrestert-for-vold-mot-kvinne-%E2%80%93-Slagene-skal-ha-v%C3%A6rt-p%C3%A5-overkroppen-og-i-ansiktet-23789406.ece Nyheter Mon, 12 Apr 2021 15:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/12/Mann-arrestert-for-vold-mot-kvinne-%E2%80%93-Slagene-skal-ha-v%C3%A6rt-p%C3%A5-overkroppen-og-i-ansiktet-23789406.ece <![CDATA[Skal bygge hotell og leiligheter: Ønsker å kjøpe mer areal(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/12/Skal-bygge-hotell-og-leiligheter-%C3%98nsker-%C3%A5-kj%C3%B8pe-mer-areal-23789918.ece Nyheter Mon, 12 Apr 2021 13:00:00 +0200 https://www.fosna-folket.no/nyheter/2021/04/12/Skal-bygge-hotell-og-leiligheter-%C3%98nsker-%C3%A5-kj%C3%B8pe-mer-areal-23789918.ece <![CDATA[Det er på tide med generell bevæpning av politiet]]> https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/12/Det-er-p%C3%A5-tide-med-generell-bev%C3%A6pning-av-politiet-23788921.ece Debatt Mon, 12 Apr 2021 11:02:52 +0200 https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/12/Det-er-p%C3%A5-tide-med-generell-bev%C3%A6pning-av-politiet-23788921.ece <![CDATA[Vil ha disse nye fartsgrensene på veiene(pluss)]]> https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/12/Vil-ha-disse-nye-fartsgrensene-p%C3%A5-veiene-23789552.ece Pluss Mon, 12 Apr 2021 11:01:50 +0200 https://www.fosna-folket.no/pluss/2021/04/12/Vil-ha-disse-nye-fartsgrensene-p%C3%A5-veiene-23789552.ece <![CDATA[Dyrevelferd i norske fjøs]]> https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/12/Dyrevelferd-i-norske-fj%C3%B8s-23763359.ece Debatt Mon, 12 Apr 2021 09:15:52 +0200 https://www.fosna-folket.no/Debatt/2021/04/12/Dyrevelferd-i-norske-fj%C3%B8s-23763359.ece